Over deze route

IJzendijke was een belangrijk bolwerk tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Met deze route (4,5 km) wandel je in de voetsporen van kopstukken uit de vaderlandse geschiedenis, zoals prins Maurits.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) verschansten de strijdende partijen – de Noordelijke Nederlanden versus de Spaanse kroon – zich achter aarden wallen en forten: de Staats-Spaanse Linies. Je ontdekt tijdens deze wandeling nog diverse restanten!

In 1604 verdreef Prins Maurits de Spanjaarden uit fort Ysendijck. De inwoners van IJzendijke hebben hem daarom een ereplaats gegeven op de markt. Bezoek ook Museum het Bolwerk, voor meer informatie over het militaire verleden van deze streek.

Verkrijgbaar via alle VVV-Inspiratiepunten in Zeeuws-Vlaanderen en via https://www.vvvzeeland.nl/nl/shop/vvv-route-mauritspad-/c-26/p-208/

01
00

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens