Luchtfoto Oosterscheldekering

Deltawerken

De Deltawerken waren het antwoord van Nederland op de Watersnoodramp. Ze beschermen tegen hoogwater, maar hebben ook gezorgd voor een betere bereikbaarheid van Zeeland en het ontstaan van nieuwe natuurgebieden. Lees meer over de wereldwijd bekende Deltawerken.

De Watersnoodramp en de Deltawerken

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door de Watersnoodramp. Deze ramp ontstond door een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij. Dijken braken en grote delen van Zeeland kwamen onder water te staan. Er vielen veel slachtoffers. De Deltawerken moeten voorkomen dat er in de toekomst nog eens zo'n ramp zal plaatsvinden. Ze vormen het grootste verdedigingssysteem in ons land tegen hoogwater vanuit de zee.

Alle Deltawerken in Zeeland

De Deltawerken bestaan uit stormvloedkeringen, sluizen en dammen. In Zeeland vind je de Zandkreekdam, Veerse Gatdam, Grevelingendam, Brouwersdam, Oesterdam, Oosterscheldekering, Bathse Spuisluis en Philipsdam. Lees meer over alle Deltawerken in Zeeland. Wist je dat de Oosterscheldekering de grootste stormvloedkering is in Nederland?

Internationale bekendheid

Na de ramp maakt de Deltacommissie het Deltaplan. Dit plan heeft als doel om een ramp zoals die van 1953 te voorkomen. Voor de waterbouwers was het Deltaplan een enorme opdracht. Het verkorten van de kustlijn door het afsluiten van zeearmen met vaste dammen en beweegbare stormvloedkeringen was nooit eerder gedaan. Ook het bouwen van dergelijke grote, complexe keringen was uniek. De Deltawerken hebben ons land internationaal op de kaart gezet als toonaangevend waterbouwer.

Routes met het thema Watersnoodramp

Tips

Betere bereikbaarheid en nieuwe natuurgebieden

De Deltawerken doen meer dan beschermen tegen de zee. Door de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden met elkaar en met het vasteland te verbinden dragen ze ook bij aan een betere bereikbaarheid. Verder hebben de Deltawerken gezorgd voor nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Zo ontstond het Veerse Meer door de bouw van de Zandkreekdam en de Veerse Gatdam.

Deltapark Neeltje Jans

Midden in het dammencomplex van de Oosterscheldekering ligt voormalig werkeiland Neeltje Jans. Op deze plek werden onderdelen van de kering gebouwd. Nu is het een natuurgebied met uitgestrekte stranden, een prachtig uitzicht op de Oosterscheldekering en een duingebied waar veel vogels broeden. Deltapark Neeltje Jans ligt op de rand van het eiland. In dit attractiepark draait alles om water en de Deltawerken.

Het Watersnoodmuseum

Als je meer wil leren over de Deltawerken, breng dan ook zeker een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Hier kom je alles te weten over de rampnacht, de Deltawerken en hoe we tegenwoordig met de stijgende zeespiegel omgaan. 

Meer bijzondere bezienswaardigheden

in Zeeland