Over deze locatie

Rond 1425 werd de polder waar de Bagijnhoeve staat ingepolderd. Begijnen (kloosterzusters) van het Sint Margritte Klooster te Bergen op Zoom bewoonden het land dat eigendom was van het klooster. In de tachtigjarige oorlog kwam het land in bezit van een koper uit Zierikzee een zekere Raadsheer Mr. Daniël Ockersse die er een boerderij stichtte. Van die boerderij is niets meer over. In 1796 wordt huis, schuur en - zoals dat in de bewoording van die tijd werd aangeduid - ‘verder getimmerte met 89 gemet 188 roe land’ , verkocht aan Jacob van Gorsel. In 1799 overgegaan op zijn zoon Jan Jacob van Gorsel. Waarschijnlijk wonen en werken hier nu de achtste generatie van de familie Van Gorsel, die hier dus geboren en opgegroeid zijn. Dat in deze boerderij ooit begijnen hebben gewoond is onwaarschijnlijk omdat de monniken van de cisterciënzers orde zes eeuwen terug het platteland bewerkten en boerderijen bouwden. 

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Molendijk 9
Oud Vossemeer


Bekijk route