Buitenplaats Duinbeek Oostkapelle

Oostkapelle

Oostkapelle, Oôskappel, dankt zijn naam aan een kapel die ooit op die plek op Walcheren moet hebben gestaan. Het is een van de grotere kernen van de gemeente Veere. Met zijn schone, brede stranden, duinen, natuurgebieden en karakteristieke dorpskern is Oostkapelle een echte trekpleister voor toeristen.

Ontstaan van Oostkapelle

Het ontstaan van Oostkapelle is sterk verbonden met de abdijen van Rijnsburg en Middelburg. Zij bezaten grond in en rond het dorp. Tijdens de middeleeuwen was Oostkapelle vooral een belangrijk geestelijk centrum. De aan Sint Willebrord gewijde kerk was een van vijf hoofdkerken op Walcheren.

Oostkapelle is altijd een agrarisch dorp geweest. In de 17e eeuw kreeg het buitenplaatsen en landgoederen. Pas in de eerste helft van de 20e eeuw begon de bebouwing van het dorp uit te breiden. In de naoorlogse jaren ‘50 stijgt de recreatieve belangstelling voor de Walcherse kuststrook. Oostkapelle ontwikkelde zich in die jaren tot een badplaats zoals Domburg en Zoutelande.

Familiebadplaats

Oostkapelle is een echte familiebadplaats. De stranden van Oostkapelle zijn goed onderhouden en je vindt er voor de kinderen diverse speeltoestellen. Er liggen op het strand loopvlonders over de gehele breedte. Van mei tot en met september wordt het strand bemenst door de Reddingsbrigade met een EHBO post.

Natuurgebieden De Manteling en Oranjezon

Het dorp grenst aan twee natuurgebieden, De Manteling en Oranjezon. De Manteling van Walcheren is een natuurgebied van zo’n 740 hectare groot. Het bestaat uit oude buitenplaatsen, bossen, duinen, lanen en slingerpaden. Natuurgebied Oranjezon bestaat voornamelijk uit duingebied, met struwelen, loofbos en naaldbos. Het gebied diende ooit als waterwingebied voor de drinkwatervoorziening op Walcheren. Voor de toegang voor dit natuurgebied betaal je een euro.

Kasteel Westhove

Vlakbij het dorp ligt het uit de 12e eeuw daterende kasteel Westhove. Het bestond ooit uit een voorburcht en hoofdgebouw, slotgrachten, wallen, bruggen, poorten en torens. Daarvan zijn alleen nog een paar onderste delen van sommige toren over en delen van muurwerk. Verder is het zo vaak verbouwd dat het origineel niet meer te herkennen is. Tegenwoordig is een Stayokay hotel in het kasteel gevestigd.

Terra Maris

Naast kasteel Westhove ligt Terra Maris, land van de zee. Het is een museum over de natuur en het landschap van Zeeland. Een tentoonstelling neemt je mee door de geschiedenis van het Zeeuwse Landschap. Er is ook een landschapstuin van 2,5 hectare die onderdeel uitmaakt van het museum.

Evenementen in Oostkapelle

Oostkapelle heeft door het jaar heen talloze evenementen. Kijk in onze evenementenkalender voor een actueel overzicht van evenementen in Oostkapelle.