Over deze route

Zeeland is als een grote oester met veel prachtige parels. Met de interactieve parelroutes ontdek je deze verborgen schatten. Soms zijn ze zo goed verborgen dat je ze alleen kunt vinden door goed te kijken, te luisteren en te doen. 

Startlocatie: Steenstraat 37, 4561 AR Hulst
Lengte route: 3 kilometer

Hoe werkt het?
Volg de route en ontdek meer over de omgeving. Beantwoord de vragen en verzamel letters.  Aan het einde van de route kun je met deze letters een woord vormen. 

Honden zijn (aangelijnd) toegestaan op deze route.

Beschrijving

De parelroutes zijn interactieve wandelroutes. Door omstandigheden zijn de parelroutes momenteel alleen op aangepaste wijze op deze website te vinden. Hieronder treft u de tekst en de link naar bijbehorende filmpjes die u onderweg bij betreffende onderwerpen kunt bekijken. Er zijn zowel Nederlands als Duitse (DU) filmpjes te vinden. Voor de juiste volgorde zijn de filmpje genummerd. We wensen u veel plezier tijdens uw wandeltocht! 

Via deze link zie alle filmpjes: 

Verborgen parel
Al eeuwenlang beschermen de hoge wallen van de vesting deze bijzondere stad. Maar als je door de toegangspoorten Hulst binnenkomt, ontdek je haar verborgen schatten. Zoek en vind de verborgen parel.

Steeg
Je staat nu op het hoogste punt van de stad: 2,80 meter boven NAP. Eigenlijk zou deze straat de Pierssenssteeg moeten heten. Het is namelijk een zijstraatje dat stijgt naar de hoofdstraat toe. Het woord steeg komt dan ook van het woord stijgen.

Vraag 1:

Naar welke hoofdstraat loopt de Pierssenssteeg?

Noteer de 1e letter.

De toren
Deze enorme kerk zie je al van ver en wat meteen opvalt is de toren. Die ziet er nogal anders uit dan het gebouw zelf. Door brand en blikseminslagen zijn eerdere torenspitsen gesneuveld. De laatste keer was in 1944, toen de toren gebruikt werd als uitkijkpost van de Duitse bezetter. Zeventig granaten zorgden ervoor dat de kerktoren afbrandde.

Na de oorlog wordt er een prijsvraag uitgeschreven. En de architect Jan Brouwer wint. Hij ontwerpt deze toren. Bovenaan een bronzen kruis, ondersteund door vier engelen, zingend voor God. Er omheen staan acht pilaren. Ze lijken op stemvorken Maar nee, meneer Brouwer bedoelde er iets anders mee. Er zijn meer wegen naar God, waar je ook in gelooft. Als de jury dit geweten had, dan had Jan Brouwer nooit gewonnen.

Je zal toch net tweede zijn geworden bij deze prijsvraag, dan baal je. Maar St. Willibrordus, waarnaar deze kerk vernoemd is, houdt iets vast. Jawel, de toren van degene die tweede werd.

Vraag 2:

Het kruis op de toren wordt ondersteund door 4… ?

Noteer de 5e letter.

Kerk?

Eigenlijk zeg ik het steeds verkeerd. Dit is helemaal geen kerk. Vroeger wel.

Ze is in de 13e eeuw gebouwd als rooms-katholieke kerk, maar in de Tachtigjarige Oorlog maakt Frederik Hendrik er een Protestantse kerk van. Terwijl er maar zo’n 15 protestanten waren tegenover 1700 katholieken! In de tijd van Napoleon wordt de kerk van allebei de geloven: de katholieken krijgen het koor en het schip de protestanten, met een muur ertussen. In 1929 zamelen de katholieken geld in, 125.000 gulden. Daarmee kunnen de Protestanten een nieuw gebouw kopen. Door deze goede daad wordt de kerk door de Paus verheven tot basiliek. De St. Willibrordusbasiliek.

Vraag 3:

De basiliek is ook nog eens verheven in de adel. Dit kun je zien bij de ingang van de basiliek. Hier hangt een rood schild met het wapen erop en eromheen een Latijnse tekst.

Noteer de 8e letter van het eerste woord?

De Grote Markt
In ongeveer 1200 wordt op de Grote Markt een stadhuis gebouwd. In die tijd is de stad Gent een handels- en machtscentrum en bepaalt zo ook de handel in Hulst. Maar Hulst luistert niet naar de Gentenaren. Die zijn daar niet zo blij mee en ze komen orde op zaken stellen. Veel mooie gebouwen worden vernield en ook het stadhuis.

De Hulstenaren zijn niet klein te krijgen en binnen drie jaar staat er een nieuw stadhuis. Nu is Gent het beu! Ze sturen een Engels huurleger. Ze verbergen zich in het stadhuis. Dus steken de Hulstenaren het stadhuis in de brand. Alle soldaten komen om en er moet weer een nieuw stadhuis gebouwd worden, nummer 3. Dit staat er nu nog steeds. Hier zie je twee grote wapenstenen uit de 17e eeuw. Ze komen uit de toren van de basiliek. Toen die door de bliksem werd getroffen, zijn de wapenstenen verwijderd en hier ingemetseld. Er zijn er nog twee, wat meer verborgen. Loop maar eens om het stadhuis heen en kijk of je ze kunt vinden.

Vraag 4:

Naar welke stad heeft Hulst niet altijd goed geluisterd?

Noteer de 3e letter.

Kenmerkend torentje
Een prachtig gebouw met trapgevels en een kenmerkend torentje. Een pagaddertoren. Er staan er twee in Hulst. Je komt de andere nog wel tegen. In deze torentjes stonden vroeger de Spaanse pagadders. Op de uitkijk voor schepen die de stad binnen wilden. Je hebt geen idee wat pagadders zijn? Het zijn kleine Spaanse soldaatjes. Te klein om te vechten. Ze zorgen ervoor dat de soldaten betaald krijgen. Het Spaanse woord pagar betekent dan ook betalen. Wil je weten wie het zijn en hoe ze er precies uit zien? Ze zijn verborgen in deze stad, maar als je goed zoekt kun je deze kleine pagadders vinden.

Vraag 5:

Wat is een pagadder? Een Spaanse … ?

Noteer de 4e letter.

Reijnaert de Vos
Zo, we zijn hier aan het hof van koning Nobel. Daar zit hij, de leeuw, op zijn troon. Veel dieren uit zijn rijk zijn gekomen om te klagen over… Reijnaert de Vos. Nu gekleed alsof hij op pelgrimstocht gaat naar Rome, maar schijn bedriegt. Deze vos bedriegt en liegt alles aan elkaar. Hij is slim en sluw. Alle dieren trappen in zijn mooie praatjes. Zo ontsnapt Reijnaert aan de galg. Dit verhaal komt uit de 13e eeuw. Geschreven door ene Willem. In het Nederlands, wat bijzonder is want rond die tijd werd bijna alleen maar Latijn geschreven. Het is natuurlijk een verzonnen verhaal, maar er worden wel verschillende plekken beschreven die hier in de buurt liggen. Reijnaert is dus verbonden met Hulst en zijn verhaal inspireerde vele schrijvers, waaronder William Shakespeare.

Vraag 6:

Welk dier staat tweede van rechts op het monument?

Noteer de 4e letter/Noteer de 3e letter

Vesting
Je kunt duidelijk zien dat Hulst een vestingstad is, zeker als je van bovenaf op de stad neer kijkt! Hoe bouw je nou zo’n vesting? Je hebt grond nodig en water. Dus het is een kwestie van graven. Je gooit de grond op een hoop en in het gat wat overblijft komt water. De aarden wal zorgt voor een goede bescherming tegen kanonskogels en het water zorgt ervoor dat de vijand niet dichtbij kan komen! Tijdens de Tachtigjarige oorlog ligt Hulst op een belangrijk plek. Op de grens tussen de Nederlandse Staat en de Spaanse troepen, aan de frontlinie. Deze linie wordt ook wel de Staats Spaanse linie genoemd. De ene keer is Hulst in de handen van de Staatsen en de andere keer van de Spanjaarden. En allebei versterken ze de vesting tot wat hij nu is. De grachten worden tussen de 4 en 10 meter diep en de wallen 9 tot 11 meter hoog. Inmiddels kunnen we veilig wandelen over de vesting. Maar ik kies toch, net als de soldaten van toen, dit jagerspad. Als er geschoten wordt, loop ik veilig. Tsja, je weet maar nooit.

Vraag 7:

Tijdens welke oorlog is de Staats Spaanse linie ontstaan?

Noteer de 4e letter/Noteer de 3e letter

Keldermanspoort
Het is 1957. Piet Brand staat op een heuvel. Hij vermoedt dat er iets onder verborgen ligt en begint te graven. Wat ze dan tegen komen op deze vindplaats! Oude Spaanse voorwerpen en deze poort, de Keldermanspoort. Een gigantisch bouwwerk uit 1509. Twee torens en een stuk muur ertussen met schietgaten. Hier zat een houten poort naar de weg om in het land van Hulst te komen en hier eentje naar het land van Axel. Natuurlijk moest je dan eerst over één van de valbruggen. Het bijzondere aan deze poort is dat je ook over water de stad binnen kon komen, met je schip van de Westerschelde naar de haven van Hulst. Met een ijzeren hek kon de waterpoort afgesloten worden. Je kwam dus niet zomaar Hulst binnen en buiten. Toch kon dat wel. Er was een geheime gang: 1 meter breed, 1,5 meter hoog en 30 meter lang. Waar? Hij zit verborgen tussen de havendoorgang en de ruimte onder de valbrug. Kijk maar eens goed.

Vraag 8:

Je kunt deze poort vanuit 3 verschillende gebieden binnen komen: de Westerschelde, het land van Axel en het land van …

Noteer de 2e letter.

Molenbolwerk

Vanaf hier, het molenbolwerk, heb je mooi zicht op een Ravelijn, ook wel het konijneneiland genoemd. Een eiland in de vestinggracht. Het zorgt voor extra verdediging. Vanaf het eiland kun je de vijand al beschieten, ver voordat ze de echte stad hebben bereikt.

Deze molen komt uit 1792 en heeft ook een bakkerij met drie ovens. Deze liggen verborgen onder de grond en is dichtgemetseld. Dus de bakkerij en bijbehorend gangenstelsel blijft voor ons verborgen.

Vraag 9:

Hoe wordt dit Ravelijn ook wel genoemd?

Noteer de 4e letter van het antwoord.

Oude haven

Op deze afbeelding zie je mooi hoe de haven van Hulst eruitzag in 1560. Van de Keldermanspoort, onderdoor de Steenbrugghe naar de kade om hun waar te laden en te lossen. Sinds 2012 is deze historische plek weer terug en zijn er veel mooie verborgen schatten gevonden. Musketkogels, Spaanse helmen, borstplaten en nog veel meer.

Vraag 10:

Onderdoor welke brug moest je met schip om de kade te bereiken in 1560?

Noteer de 1e letter.

Bier
Hier lag de haven van Hulst. De witte lijn laat nog zien hoe de vaarroute vroeger liep. Daar de bocht om, alsmaar rechtdoor tot ze weer in de vestinggracht kwamen. 

Hier is nog een oude waterpomp. Je zou denken, lekker, maar hier werd vroeger niet uit gedronken. In de Middeleeuwen dronk je bier of een papje van bier, dat was veel hygiënischer. Hier in Hulst werd dan ook veel bier gedronken. Er waren maar liefst 5 brouwerijen in de stad voor 1700 inwoners! We staan hier dan ook aan de Bierkaai!

Gefeliciteerd
Je hebt nu de verborgen verhalen rondom deze stad gehoord en een woord ontcijfert. Zoek het huis met deze naam en vind de verborgen parel. Als je haar gevonden hebt, zoek dan verder. De parels liggen door heel Zeeland verspreid! Zoek en vind ze allemaal!

Is het niet gelukt om alle letters te vinden of wil je weten wat de juiste antwoorden zijn? Bekijk dan hier de antwoorden.