Themajaar 2023/2024: 'Zeeland en de kracht van het water'

kracht van het water, watersport
Haven
Kingfish

Zeeland en de kracht van het water

2023 en 2024 staan in het teken van “De kracht van het water”, een thema dat verschillende mijlpalen, evenementen en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van water, met elkaar verbindt. Een thema dat onze relatie met het water, zowel uit het verleden, het heden als in de toekomst, tot leven brengt. Een thema dat aansluit bij hoe wij in Zeeland bouwen aan de delta van de toekomst.

Toekomstgericht

We kennen de verwoestende kracht van het water. In 2023 staan wij erbij stil dat 70 jaar geleden de Watersnoodramp plaatsvond. We herdenken en we blikken terug. We laten zien dat we daarvan hebben geleerd en kijken naar de toekomst. We kennen zijn aantrekkingskracht. Het water biedt ons van oudsher toegang tot nieuwe werelden, nieuwe handelsrelaties, nieuwe kennis, nieuwe producten. We kennen en ontdekken ook steeds meer de innovatieve kracht van het water. We werken hard in Zeeland aan vernieuwingen en oplossingen met de mogelijkheden die het water in onze delta biedt.

Om deze video af te kunnen spelen dien je de marketingcookies te accepteren, wijzig hier je cookie instellingen

Het verhaal van ‘Zeeland en de kracht van het water’

Door middel van storytelling kan het verhaal van ‘Zeeland en de kracht van het water’ goed worden neergezet ter versterking van de positionering van Zeeland op de thema’s:

  • Werken: watergebonden werk bij havenbedrijven, recreatiebedrijven etc,
  • Infrastructuur: de nieuwe sluis in Terneuzen Zeeland als een poort naar Europa
  • Voedsel: uit water en duurzame alternatieven voor visserij
  • Wonen: aan het water, een nieuwe balans tussen natuur, recreatie en wonen
  • Innovaties: op het vlak van recreatie en watersport
  • Duurzaamheid: veilige en klimaat-neutrale havens, economisch belang, ruimte voor bedrijven, energietransitie
  • Kennisontwikkeling: waar we ons buigen over vraagstukken op het gebied van water, energie en vitaliteit binnen het Joint Research center en waterstudies aan de HZ University of Applied Sciences.

Op deze terreinen kunnen we in onze provincie een verschil maken. Maar ook in de wereld. Door te tonen hoe wij in samenspel met de elementen, bouwen aan de delta van de toekomst. Water vormt hierin een belangrijk element: we leven en werken met water en we leren van water en dat doen we in Zeeland al eeuwen. En ook onze toekomst in Zeeland is onlosmakelijk verbonden met water. Waar we als Zeeuwen zo trots op zijn. Daarom staan 2023 en 2024 in het teken van ‘De kracht van het water'. 

Om deze video af te kunnen spelen dien je de marketingcookies te accepteren, wijzig hier je cookie instellingen

Evenementen

In 2023 en 2024 vinden verschillende evenementen plaats rondom het thema water. Kijk hier welke evenementen plaatsvinden. Je kunt ook vlogs bekijken van een aantal evenementen. Verder komen participanten van het themajaar aan het woord.

Meer informatie of evenement aanmelden? Neem dan contact op met:

Annick Creemers
Projectleider Themajaar 2023/24: ’Zeeland en de kracht van het water’
Afdeling Bestuursondersteuning | Public Affairs | Evenementen
M. +31 6 28904086 | E. hfm.creemers@zeeland.nl