HomeHome
Live-work
Actievoorwaarden winactie
Kitesurfen bij watersport evenement DAM-X

Actievoorwaarden deelname Live + Work winactie op DAM-X 2023

 

  1. De Live + Work winactie op DAM-X 2023 wordt georganiseerd door Zeeland Live + Work, onderdeel van Zeeland.com. Zeeland.com bestaat uit Zeeland Visit en Zeeland Live + Work en valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Zeeland. Op dit moment ligt de organisatie van de Live + Work winactie op DAM-X 2023 bij de Provincie Zeeland, Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

  2. De Live + Work winactie op DAM-X 2023 vindt plaats op 7 oktober 2023 van 10.00 tot 18.00 uur.

  3. Deelname aan de Live + Work winactie op DAM-X 2023 is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief van Zeeland Live + Work én een schatting doet hoeveel windsurfers er tijdens de 7e editie van DAM-X in het Grevelingmeer surfen?

  4. De minimale leeftijd om mee te doen aan de Live + Work winactie op DAM-X 2023 is vanaf 18 jaar. De leeftijd kan gecontroleerd worden.

  5. De winactie verloopt als volgt:

De deelnemer moet voldoen aan de actievoorwaarden;

Mensen kunnen deelnemen aan de Live + Work winactie op DAM-X 2023 door op 7 oktober 2023 tussen 10.00 en 18.00 uur zich aan te melden via het inschrijfformulier op de website https://www.zeeland.com/nl-nl/live-work/ik-wil-alleen-maar-zeeland/doe-mee-aan-de-winactie-tijdens-rescue-zeeland voor de nieuwsbrief Live + Work én op hetzelfde inschrijfformulier een schatting in te vullen van het aantal windsurfers tijdens de 7e editie van DAM-X in het Grevelingenmeer?

Om deel te kunnen nemen aan deze winactie ben je verplicht om een emailadres op te geven. Het e-mailadres wordt gebruikt voor het contact kunnen opnemen met de winnaars per e-mail en voor het versturen van de betreffende nieuwsbrieven. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zorgen voor passende beveiliging van persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, bekijk dan onze privacyverklaring op https://www.zeeland.com/nl-nl/privacy-statement;

Jouw gegevens die je via het inschrijfformulier verstrekt worden enkel en alleen door de Provincie Zeeland verwerkt voor communicatie met betrekking tot de winactie en het versturen van de betreffende nieuwsbrieven. Bij deelname ga je akkoord met het gebruik van jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden;

De deelnemer die het juiste antwoord heeft gegeven óf het dichtst bij de juiste uitslag zit, wint de prijs: een zitzak van zeeland.com ter waarde van 140 euro.

Uiterlijk op 6 november 2023 worden de prijswinnaars geselecteerd onder de deelnemers die tussen op 7 oktober 2023 tussen 10.00 en 18.00 uur het inschrijfformulier hebben ingevuld op de website https://www.zeeland.com/nlnl/live-work/ik-wil-alleen-maar-zeeland/doe-mee-aan-de-winactie-tijdens-rescue-zeeland;

Indien er meerdere prijswinnaars zijn voor de beschikbare prijs, zal er een loting plaatsvinden. Van de geselecteerde prijswinnaars zullen de prijswinnaars uit een glazen bokaal getrokken worden door middel van kaartjes voorzien van het e-mailadres van de geselecteerde prijswinnaars. Deze kaartjes zien er allemaal hetzelfde uit en zullen zo in de bokaal worden gedaan dat de e-mailadressen niet te zien zijn. De prijswinnaars worden uiterlijk 6 november 2023 getrokken door een persoon die geen direct belang heeft bij de aanbieder of het aangeboden spel.

Na trekking van de prijswinnaars worden de kaartjes met de e-mailadressen van de personen die geselecteerd waren voor de loting verwijderd. De persoonsgegevens, op het e-mailadres na, van de prijswinnaars worden verwijderd nadat alle prijzen uitgereikt zijn. Het e-mailadres wordt verwijderd bij het afmelden voor de Live + Work nieuwsbrief;

De prijswinnaars zullen uiterlijk 6 november 2023 per e-mail op de hoogte worden gesteld. Provincie Zeeland zal adresgegevens moeten vragen van de prijswinnaars om toekenning van de prijs mogelijk te maken. Deze adresgegevens zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen nadat alle prijzen zijn uitgeloofd worden verwijderd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;

De prijswinnaars dienen binnen twee maanden (62 dagen) na verzending van de e-mail, waarin de uitslag wordt bekend gemaakt, te reageren, bij gebreke kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijs. Er zal dan een nieuwe prijswinnaar worden aangewezen;

De gewonnen prijs wordt uitgekeerd door Provincie Zeeland en is niet inwisselbaar voor andere goederen/zaken, al dan niet met een vergelijkbare waarde;

De communicatie rondom de afstemming van het versturen van de prijzen zal worden verzorgd door de Provincie Zeeland.

6. Door deel te nemen aan de Live + Work winactie op DAM-X 2023 van de Provincie Zeeland aanvaarden de deelnemers deze voorwaarden. Indien de deelnemers de voorwaarden niet naleven, worden zij gediskwalificeerd en van verdere deelname aan de Live + Work winactie op DAM-X 2023 uitgesloten.

7. De deelnemer neemt op eigen verantwoordelijkheid, voor eigen rekening en risicodeel aan de winactie.

8. De deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de Live + Work winactie op DAM-X 2023.

9. Medewerkers van de Provincie Zeeland zijn uitgesloten van deelname.

10. De persoonsgegevens die in het kader van de Live + Work winactie op DAM-X 2023 worden verkregen, worden alleen gebruikt voor deze actie en worden niet verstrekt aan derden.

11. Provincie Zeeland handelt met haar actie in overeenstemming met de voorwaarden van Gedragscode Promotionele Kansspelen van januari 2014.

12. Op elke rechtsverhouding tussen Provincie Zeeland en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien conflicten ontstaan, zullen deze zo veel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost.

13. Deelnemers dienen te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Indien zij deze niet naleven, worden zij uitgesloten van de winactie. Verder behoudt de Provincie Zeeland het recht voor – om naar eigen goeddunken deelnemers van deelname aan deze actie uit te sluiten als deze actievoorwaarden worden geschonden.

14. De Provincie Zeeland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden deze actievoorwaarden van de Live + Work winactie op DAM-X 2023 gedurende de looptijd te wijzigen.

15. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de Provincie Zeeland, e-mail: webcare@zeeland.nl

 

 

 

 

 

 

Ik wil alleen maar Zeeland. Jij ook?