Basisonderwijs

Kinderen krijgen buiten les
Les op basisschool
Schoolplein

Diversiteit aan Zeeuws basisonderwijs

Een diversiteit aan basisscholen in Zeeland, maakt dat er voor ieder kind gepast basisonderwijs is. Of het nu gaat om een openbare, christelijke, gereformeerde, katholieke of vrije basisschool. Zeeland heeft het. De zee zit diep in het Zeeuwse DNA geworteld. Het dringt zelfs door tot in het onderwijs. Dat zie je al aan de namen van de scholen: Het Kompas, 't Getij, De Golfslag, De Meerpaal, De Tweemaster, De Lichtboei, De Stroming of 'T Paalhoofd.

Onderwijs binnen de Zeeuwse regio's

Schouwen-Duiveland
Binnen de gemeente Schouwen-Duiveland biedt Stichting Obase het Openbaar Basisonderwijs aan, bestaande uit maar liefst 10 openbare basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen hebben ruimte voor kinderen om te groeien en te ontwikkelen hoog in het vaandel. Ook zijn er zes Christelijk-Protestantse basisscholen op Schouwen-Duiveland, aangeboden door Radar, met als missie: "voor elk kind bijzonder". Er is één Rooms-Katholieke basisschool, de St. Willibrordusschool in Zierikzee, aangesloten bij de Prisma Scholengroep. Zij bieden kinderen een veilige en gestructureerde schoolomgeving, waar ontwikkeling voorop staat. Voor meer informatie over de basisscholen op Schouwen-Duiveland, kun je hier meer lezen.

Tholen en Sint-Philipsland
Het Openbare Basisonderwijs binnen de gemeente Tholen wordt aangeboden door de Octhomet acht Openbare Basisscholen. Zij bieden kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs aan. Het Protestants-Christelijke onderwijs wordt verzorgd door de VPCO, Zij geven onderwijs vanuit "geloof, hoop en liefde." Er zijn zes basisscholen op Tholen met een Reformatorische grondslag, één Rooms-Katholieke basisschool en een Montessorischool. Voor meer informatie over alle basisscholen binnen de gemeente Tholen, kijk je hier.

Ook plezier na school!

Naschoolse activiteiten in Zeeland

Walcheren

Walcheren
De drie gemeenten op Walcheren (Vlissingen, Middelburg en Veere) bieden diverse soorten basisonderwijs aan. Zo is er voor ieder kind gepast onderwijs.

Alle Openbare Basisscholen op Walcheren vallen onder de Archipel Scholengroep.  Zij streven naar kwalitatief, hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. De gemeente Middelburg heeft 16 basisscholen. Twee algemeen bijzondere basisscholen, één Katholieke, vier Openbare, zeven Protestants-Christelijke en twee samenwerkingsscholen. Wil je meer lezen over de diverse basisscholen binnen de gemeente Middelburg? Kijk dan hier.

De gemeente Vlissingen telt 12 basisscholen. Eén algemeen bijzondere basisschool, één Katholieke, vijf Openbare, drie Protestants-christelijke en twee samenwerkingsscholen. Wil je meer lezen over de diverse basisscholen binnen de gemeente Vlissingen? Kijk dan hier.

De gemeente Veere telt 15 basisscholen. Drie Openbare, 10 bijzondere en twee samenwerkingsscholen. De bijzondere basisscholen en samenwerkingsschool de Magdalon in Veere horen bij de Prisma Scholengroep. De Openbare Basisscholen en samenwerkingsschool de Lispeltuut in Oostkapelle horen bij de Archipel Scholengroep. Voor meer informatie over de basisscholen binnen de gemeente Veere, kun je hier meer lezen. 

Hier wordt gewerkt vanuit de idee├źn van de Italiaanse onderwijsvormster Maria Montessori

Montessorischool de Basis

Spelen in de klas

Spelen op het schoolplein

Samenwerkingsschool de stroming in Middelburg

Spelen op het schoolplein

Fijne dorpsschool in 's-Heer Hendriksinderen

Basisschool de Poeljeugd

Basisschool de Poeljeugd

13

De Montessorischool is een onderdeel van de Prisma Scholengroep. De Prisma scholengroep bestaat uit 13 scholen verdeeld over 13 locaties in Noord en Midden Zeeland.

2

Samenwerkingsschool De Stroming is een aantal jaren geleden ontstaan uit een samenwerking tussen 2 scholen. OBS De Beverburch en CBS De Cederhof, die beiden deel uitmaakten van de Brede School.

3

In samenwerking met Prokino biedt de Poeljeugd ook kinderopvang aan tot 12 jaar, voor 3 groepen. Een babygroep (0 tot 2 jaar), een peutegroep (2 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang.
01
03

De Bevelanden

De Bevelanden
De Bevelanden bestaat uit de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland. Elke gemeente heeft diverse basisscholen.

De gemeente Noord-Beveland heeft vier basisscholen, waarvan één christelijke basisschool en drie openbare. De drie openbare basisscholen vallen allen onder de stichting Albero. Albero is de overkoepelende organisatie voor 26 schoollocaties op Noord- en Zuid Beveland. De vorming van een duurzame organisatie, waar kinderen van de huidige en de toekomstige generaties kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgen, is de primaire doelstelling van Albero.

De gemeente Borsele heeft vijf openbare basisscholen. Zij vallen allemaal onder de Omnis kindcentra, hier wordt nauw samengewerkt tussen basisonderwijs en kinderopvang. Er zijn vier christelijke basisscholen, vijf basisscholen die onder de eerder genoemde Prisma Scholengroep vallen en er zijn twee basisscholen die onder een reformatorisch samenwerkingsverband vallen. Voor meer informatie over het basisonderwijs binnen de gemeente Borsele, kijk hier.

De gemeente Goes heeft zeven openbare basisscholen, één Montessorischool, vijf protestants-christelijke baisscholen, twee katholieke basisscholen, één basisschool voor christelijk onderwijs op reformatorische grondslag en drie verschillende gereformeerde basisscholen. De openbare basisscholen vallen onder de eerder genoemde stichting Albero. Voor meer informatie over het basisonderwijs binnen de gemeente Goes, kijk hier.

De gemeente Kapelle heeft drie christelijke basisscholen, twee openbare en twee reformatorische. Allen bevinden zij zich in de woonkernen Kapelle en Wemeldinge. Voor meer informatie over het de diverse scholen binnen de gemeente Kapelle, kijk dan hier.

De gemeente Reimerswaal heeft vijf christelijke, vier reformatorische, vijf openbare, één interconfessionele en één rooms-katholieke basisschool. Voor meer informatie over de diverse basisscholen binnen deze gemeente, kun je deze website raadplegen.

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit drie drie grote gemeenten: Sluis, Hulst en Terneuzen. Er is in Zeeuws-Vlaanderen een speciale website waar álles terug te vinden over opvang en scholen voor alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen. Hier staat de ontwikkelkracht van kinderen centraal. Kinderopvangorganisaties, scholen en gemeenten werken samen om dit te realiseren. Neem eens kijkje op de website van Kind in Zeeuws Vlaanderen.