Speciaal onderwijs

Speciaal Onderwijs
Speciaal Onderwijs
Strand Kamperland

Samen speciaal

Voor een relatief kleine bevolking telt Zeeland een ruim aanbod aan speciaal onderwijs scholen. Van speciaal basis onderwijs (SBO) tot voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en speciale onderwijs scholen die beiden aanbieden (SO). Ieder eiland in ’t Zeeuwse heeft zijn eigen unieke plekken waarbij passend onderwijs en een persoonlijke, op maat gemaakte aanpak op één staan.

Speciale onderwijsscholen (SO)

Het speciaal onderwijs in Zeeland kent verschillende SO scholen, waar leerlingen zo van het SBO kunnen doorstromen in een vertrouwde omgeving naar het VSO binnen dezelfde scholengemeenschap. Zo heeft Zeeland ‘De Korre’, een stichting die passend onderwijs biedt aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of met een chronische, somatische ziekte. Daarnaast heeft Zeeland Respont, een scholengemeenschap waar dertien scholen bij zitten aangesloten in vier verschillende regio's. Namelijk in de Bevelanden, Walcheren, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij zitten 4 BSO-scholen, 3 praktijkscholen en 6 VSO scholen aangesloten. Goes heeft Auris de Kring, een school voor dove en slechthorende kinderen en kinderen die moeite hebben met taal. In Kloetinge en Middelburg is ook het OdyZee college, een orthopedagogische onderwijsinstelling waar onderwijs wordt geboden aan leerlingen tussen de 6 en 18 jaar. 

Speciale basisscholen (SBO)

Zeeland telt ook vele speciale basisscholen waar kinderen in een wat kleinere leeromgeving kunnen starten met het onderwijs. Zo heeft Middelburg de Keurhove en het Springtij, die laatste is ook in Vlissingen te vinden. In Kapelle zit SBO Samuël, met niet alleen SBO-groepen maar ook SBO+ klassen voor leerlingen met een gemiddelde intelligentie maar met ernstige sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek. In Hulst zit SBaO De Brug en een eindje verder in Terneuzen zit de Springplank. In Tholen kennen we speciale basisschool de Veste, met een peuter- en kleutergroep en Zierikzee kent SBO de Meie

Speciale middelbare scholen (VSO)

Naast SO en SBO scholen kent Zeeland ook vier middelbare scholen waar alleen speciaal voortgezet onderwijs wordt gegeven. In Middelburg zit het Asteria College, waar scholieren uit heel Zeeland tussen de 12 en 18 jaar naartoe kunnen gaan met een gediagnosticeerde stoornis. Goes kent Auris College Goes voor kinderen die moeite hebben met horen of taal. In Kapelle zit het (V)SO Eben-Haëzer, waar leerlingen tussen de 12 en 20 jaar naartoe kunnen gaan. In Terneuzen zit VSO de Argo, een school in het speciaal voortgezet onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen. Op deze school wordt met kleinere klassen gewerkt met als einddoel het behalen van een regulier voortgezet diploma in het VMBO T, Havo en VWO.