Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie Goes

Zuurstofcabine Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie Goes
Controlekamer Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie Goes
Zuurstofcabine Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie Goes

24/7 bereikbaar

Het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie is het eerste en enige centrum in Zeeland die patiënten met hyperbare zuurstof behandelt. Het centrum onderscheidt zich van alle andere centra in Nederland met een hyperbare kamer, doordat het centrum altijd 24/7 uur bereikbaar is en direct over kan gaan tot behandelen, wanneer dit noodzakelijk is. Dit is uniek, want geen van de andere centra in Nederland biedt deze opvang. 

Tjeerd van Rees Vellinga, Medisch directeur

“Onze decompressiekamer is net een luxe vliegtuigcabine”

Tjeerd van Rees Vellinga is Arts hyperbare geneeskunde en vertelt onder andere over de behandelingen. Tijdens de behandeling neemt de patiënt plaats in een comfortabele vliegtuigstoel in een grote cabine, waarin plaats is voor 12 personen. Tijdens de behandeling wordt de druk in de cabine heel langzaam verhoogd tot 2,5 atmosfeer en krijgt de patiënt een masker voor. Via dit masker ademt de patiënt dan 100% zuurstof in.

www.hyperbaarcentrum.nl

12

Doordat de zuurstof onder druk wordt ingeademd, wordt 12 keer meer zuurstof dan de normale hoeveelheid in het lichaam opgenomen

100

Tijdens de behandeling met hyperbare zuurstof ademt de patiënt 100% zuurstof in via een masker bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk.
Om deze video af te kunnen spelen dien je de marketingcookies te accepteren,wijzig hier je cookie instellingen

Hyperbare zuurstoftherapie

Het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie is het eerste en enige centrum in Zeeland die patiënten met hyperbare zuurstof behandelt. Het centrum is in 2011 gevestigd op de locatie van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Goes. In het centrum worden patiënten behandeld met restklachten na bestraling vanwege een tumor en diabetespatiënten met chronische complexe wonden. 

Tijdens elke behandeling neemt men plaats in een hyperbare kamer, samen met ongeveer tien andere patiënten. Bij de start van elke sessie wordt dan de druk in de kamer heel geleidelijk opgevoerd. Wanneer en luchtdruk van 2,4 atmosfeer is bereikt, zet iedereen een masker op en daarmee wordt tijdens het ademen 100% zuurstof ingeademd. Door middel van het inademen van 100% onder verhoogde druk zullen heel geleidelijk de slecht doorbloede aangedane weefsels herstellen. Het is een zeer intensief traject voor patiënten, waarbij het essentieel is dat het team van het centrum alle patiënten zo goed mogelijk begeleidt. Hiervoor staan elke dag enthousiaste en ervaren verpleegkundigen klaar en ook is altijd een arts aanwezig om het hele medische proces continu goed te bewaken.

Het Hyperbaarcentrum beschikt over twee duikerartsen

24/7 opvang voor duikers in de hele Noordzeekust

Duiken in de Oosterschelde

Het Hyperbaarcentrum is gevestigd in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes

Artsen van het Hyperbaarcentrum in direct contact met specialisten in het ziekenhuis

ADRZ Goes

De behandeling met hyperbare zuurstof is goed voor het behandelen van 10 aandoeningen

Behandelen van bijvoorbeeld chronische wonden door Diabetes Mellitus, weefselschade door radiotherapie en huidweefsel

Wachtkamer Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie Goes

2,4

In de hoge drukkamer, wordt de luchtdruk in de kamer verhoogd naar 2,4 atmosfeer, wat te vergelijken is met een duik naar 14 meter diepte.

11

Het ADRZ is één van de elf ziekenhuizen in Nederland met een hyperbaar zuurstofcentrum.

5

Deze patiënten worden 5 dagen per week behandeld, gedurende gemiddeld ongeveer 8 weken
01
03

Uniek in Nederland

Er worden ook acute patiënten behandeld met zo genoemde crushletsels, acute duikslachtoffers, koolmonoxidevergiftigingen en bepaalde infecties. Vooral voor deze acute patiënten is het essentieel dat de gespecialiseerde arts zeer snel aanwezig kan zijn op de Spoedeisende Hulp afdeling van het ziekenhuis ADRZ en de patiënt kan onderzoeken en snel kan behandelen met hyperbare zuurstof wanneer dit noodzakelijk is. Het centrum onderscheidt zich hiermee van alle andere centra in Nederland met een hyperbare kamer: wij zijn altijd 24/7 uur bereikbaar en kunnen direct overgaan tot behandelen, wanneer dit noodzakelijk is. Dit is uniek, want geen van de andere centra in Nederland biedt deze opvang. Lees hier meer over deze 24/7 bereikbaarheid.

Daarnaast is het centrum uniek omdat zij beschikken over twee duikerartsen, die internationaal zijn opgeleid en veel kennis en ervaring hebben als het gaat om het opvangen en behandelen van duikslachtoffers. Deze opvang geldt voor de hele Noordzeekust. Vanuit heel Nederland kunnen duikslachtoffers naar het MCHZ worden gebracht voor behandeling tijdens de avonden/nachten en weekenden.