HomeHome
Live-work
Chemie en Procesindustrie

Chemie en procesindustrie Zeeland

industrie Zeeland, DOW terrein
Luchtventilatie in Silo fabriek, een van de chemie bedrijven in Zeeland
Luchtfoto chemische bedrijven Zeeland - veel mensen werken in de procesindustrie in Zeeland

Ruimte en water

De industrie in Zeeland biedt werk aan bijna 25.000 mensen. Een flink aantal daarvan werkt in de chemie. Wereldspelers als Dow, Yara en ICL-IP profiteren van onze strategische ligging en uitstekende infrastructuur. 

Volop industrie in Zeeland

Ontdek twee grote spelers in deze industrie

Samen sterker

Een van de grootste chemische clusters van Noordwest-Europa ligt in Zeeland. Directe toegang tot diep vaarwater is voor deze bedrijven een belangrijk pluspunt. Ook aantrekkelijk zijn de filevrije verbindingen met het achterland, de betrouwbare energievoorziening, een ondergronds leidingennetwerk en ruimte voor productie en opslag. Omdat chemiereuzen als Dow Benelux en Yara hier al jaren zitten, zijn we op elkaar ingespeeld.

Recent is bedrijventerrein Valuepark opgeleverd, voor bedrijven met een toegevoegde waarde voor de chemische industrie. Het Maintenance Valuepak brengt aannemers, procesindustrie en kennisinstellingen bij elkaar. En het Smart Delta Resources helpt bedrijven hun energie- en grondstoffengebruik terug te dringen.

Wil je meer weten waarom Zeeland dé hotspot is voor chemie en procesindustrie?

Ontdek de vacatures in Zeeland

Industrie, Energie en Milieu