Chemie en procesindustrie Zeeland

industrie Zeeland, DOW terrein
Luchtventilatie in Silo fabriek, een van de chemie bedrijven in Zeeland
Luchtfoto chemische bedrijven Zeeland - veel mensen werken in de procesindustrie in Zeeland

Ruimte en water

De industrie in Zeeland biedt werk aan bijna 25.000 mensen. Een flink aantal daarvan werkt in de chemie. Wereldspelers als Dow, Yara en ICL-IP profiteren van onze strategische ligging en uitstekende infrastructuur. 

Samen sterker

Een van de grootste chemische clusters van Noordwest-Europa ligt in Zeeland. Directe toegang tot diep vaarwater is voor deze bedrijven een belangrijk pluspunt. Ook aantrekkelijk zijn de filevrije verbindingen met het achterland, de betrouwbare energievoorziening, een ondergronds leidingennetwerk en ruimte voor productie en opslag. Omdat chemiereuzen als Dow Benelux en Yara hier al jaren zitten, zijn we op elkaar ingespeeld. Er zijn ondersteunende dienstverleners, er is kennis en er zijn opleidingen. Recent is bedrijventerrein Valuepark opgeleverd, voor bedrijven met een toegevoegde waarde voor de chemische industrie. Een perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die de Europese markt op willen en die graag samenwerken. Het Maintenance Valuepak brengt aannemers, procesindustrie en kennisinstellingen bij elkaar. En het Smart Delta Resources helpt bedrijven hun energie- en grondstoffengebruik terug te dringen.

Wil je meer weten waarom Zeeland dé hotspot is voor chemie en procesindustrie?

Zeeland Refinery

400 mensen zijn werkzaam bij Zeeland Refinery, waarvan 220 in volcontinu (5 ploegendiensten)

Zeeland Refinery

Glastuinbouw

De glastuinbouw in Zeeuws-Vlaanderen maakt gebruik van restwarmte van de chemiefabriek YARA en North Sea Port

Glastuinbouw Biopark Terneuzen

Dow Benelux B.V.

Een chemiereus met duurzame bijdragen voor energie, landbouw en schoon drinkwater

DOW industrie

95%

95% van de producten wordt per (binnenvaart)schip afgevoerd, de rest verlaat de raffinaderij per truck of via een pijpleiding

150

WarmCo2 voorziet 150 ha glastuinbouw van restwarmte

215

DOW beheert 215 km pijpleiding voor het transport van gas, olie en chemicaliën
01
03

Ontdek de vacatures in Zeeland

Industrie, Energie en Milieu