Over deze route

Een wandelroute (8,6 km) aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, bij Nieuwvliet. Je wandelt langs polders, een zilt natuurgebied, strand, zee en duin. Volop afwisseling dus en daarnaast veel gelegenheid om water- en weidevogels te spotten.

Het landschap rond Nieuwvliet is al eeuwen ingepolderd. Ooit stroomde hier de zeearm ‘het Zwarte Gat’, waarvan de Verdronken Zwarte Polder het laatste restant is. Je wandelt er een flink stuk over houten vlonders door schorren en slikken.

Met vloed dringt de zee het gebied binnen. Daardoor groeien hier veel zoutminnende planten zoals zeekraal en lamsoor. Het hoger gelegen gebied is duinlandschap. Als je even stilhoudt hoor je de zangvogels die zich schuilhouden in de struiken langs het zandpad. 

Dit ga je zien

 • 1
 • 26
 • 25
 • 23
 • 24
 • 37
 • 36

Beschrijving

Deze wandelroute ligt vlak bij Nieuwvliet. De wandeling voert langs polders, een uniek nat natuurlandschap, strand, zee en duin. Volop afwisseling dus en daarnaast veel gelegenheid om water- en weidevogels te spotten.

Nieuwvliet
Het landschap rond Nieuwvliet is al eeuwen ingepolderd en je ziet nauwelijks meer terug dat hier vroeger zeearm het Zwarte Gat liep tussen de eilanden Groede en Cadzand. Nieuwvliet is ontstaan uit drie heerlijkheden: Nieuwvliet, Mettenije en Sint-Pieter. In de volksmond wordt Nieuwvliet nog vaak Sinte Pier genoemd, al kan dat ook te maken hebben met de Sint Pietersabdij uit Gent die verantwoordelijk was voor een deel van de inpoldering hier. Je vindt in Nieuwvliet knusse dijkhuisjes, een historische kerk uit 1659, stille straten en een mooi parkje. Dichter bij de kust vind je Nieuwvliet-Bad.

Polderlandschap
Vlak bij knooppunt 35 liggen meerdere polders. Tussen het knooppunt en Nieuwvliet ligt de Groote St. Annapolder. De meeste polders zijn hier bedijkt door het geslacht Adornis. Zo ook de Nieuwenhovepolder die rechts van je ligt wanneer je van 35 naar 26 loopt. 
 
De Verdronken Zwarte Polder: ontstaansgeschiedenis
De Verdronken Zwarte Polder is het laatste goed zichtbare restant van het Zwarte Gat. Lang nadat de zeearm was ingepolderd lagen hier nog schorren en slikken. In 1626 werd ook de Zwarte Polder bedijkt. Zo’n anderhalve eeuw later liep hij weer onder water. Een deel werd opnieuw bedijkt; het andere deel werd aan de elementen overgelaten. Het getij heeft er nu nog steeds vrij spel.
 
Tienhonderdpolder
Bovenop de dijk bij knooppunt 23 kijk je uit over de Tienhonderdpolder die in 1623 werd bedijkt. De polder bestond vroeger uit duizend gemeten (stukken grond van 44 are). Vandaar de naam. Trekvogels (ganzen) strijken hier graag in groten getale in de wat hobbelige weidevelden neer.

Natuurgebied Verdronken Zwarte Polder
Je wandelt hier een flink stuk over houten vlonders door een schor- en slikgebied. Je ziet goed hoe de kracht van de stroming hier geulen trekt. De slikken wemelen van het leven: wormen en schelpdieren te over. Watervogels zoals scholeksters, kluten en plevieren fourageren daarom graag op de slikken. De hoger gelegen schorren zijn populair bij weidevogels.

Tijdens vloed dringt de zee ver het gebied binnen. Het zoute water zorgt ervoor dat hier zoutminnende planten groeien zoals zeekraal, Engels gras en lamsoor. Het hoger gelegen gebied is een duinlandschap. Je loopt er over zandpaadjes en door dichte begroeiing: duindoorn, vlier en egelantier. Als je even stil houdt, hoor je de zangvogels die zich hier schuilhouden.

Strand
Nieuwvliet heeft een fantastisch breed strand. Wanneer het laag water is, blijven er veel kreken en poeltjes staan. Bij helder weer zie je Vlissingen aan de overkant van de Westerschelde liggen. Schepen op weg naar Vlissingen, Terneuzen, Breskens of Antwerpen varen dicht op de kust. Tip: houdt ook een oogje op de grond. Er worden hier regelmatig fossiele haaientanden gevonden.

Baanstpolder
Het onverharde pad door de Baanstpolder loopt door nieuwe natuur vlak langs een watergang. In dit gebied lopen veel watergangen. De Sint Bavodijk vormt een waterscheiding. Aan de westkant wordt het water afgevoerd via Cadzand en aan de oostkant via Groede.

Tip:
Vlak bij het startpunt bevindt zich restaurant de Vijf Weeghen met enige parkeerplaatsen. Is die parkeerplaats vol, dan kun je ook meer richting Nieuwvliet langs de Sint Bavodijk parkeren.

Een deel van de route loopt over particulier terrein. Neem daarbij de volgende regels in acht:
-Sluit de hekken;
-Houd voldoende afstand tot vee;
-Laat geen afval achter;
-Laat planten en bloemen staan;
-Honden aan de lijn;
-Respecteer de privacy van omwonenden.

Let op: gedeeltes van deze route lopen over zandpaden die lastig kunnen zijn voor mensen die slecht ter been zijn.

 • 26
 • 25
 • 23
 • 24
 • 37
 • 36