HomeHome
Home
Visit

Over deze locatie

Tholen was vroeger een reeks van losse eilandjes met daartussen kleine én grote geulen. De Pluimpot was een van de grootste geulen. In 1957 werd de Pluimpot volledig afgesloten tot een afgedamde zeearm. Nu is het een hoogwatervluchtplaats én een belangrijk broedgebied voor kustvogels zoals scholeksters, visdiefjes en kluten. Ook de zoutplanten en orchideeën groeien op de dijken en aan de oever. Via de paden op de dijken is dit natuurgebied prima te bezichtigen. Een
échte vogelkenner? Vergeet dan je verrekijker niet!

De Pluimpot is een vrij klein natuurgebied met een heel grote geschiedenis. De Pluimpot is het laatste spoor van de geul die het eiland Tholen tot 1556 in tweeën sneed. Het is nu een afgedamde zeearm die als hoogwatervluchtplaats en broedgebied voor kustvogels dient. Ook recreanten en vogelliefhebbers kunnen hier aan hun trekken komen. Het is goed te zien (te bezoeken?) dankzij het door Staatsbosbeheer aangelegde gemarkeerde pad.

Tholen is een belangrijke hoogwatervluchtplaats en een broedgebied voor kustvogels zoals scholeksters, visdiefjes en kluten. De Pluimpot werd daarom door deze vogels gebruikt om te broeden. Ook de zoutplanten en orchideeën grepen hun kans om zich te settelen op de dijken en aan de rand van de oever.

De Pluimpot is toegankelijk via de paden op de dijken. Het hele jaar door zijn er vogels te zien. Direct naast het pad is de oever van de watergang begroeid met doorgeschoten bosplantsoen.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Kastelijnsweg
Sint-Maartensdijk


Bekijk route