Over deze locatie

De Steenzwaan is een restant van een ooit zeer levendige stroom.
Vroeger was de Zwemer een stroomgeul tussen de Oosterschelde en de Gouwe (de Gouwe was de rivier die Schouwen en Duiveland van elkaar scheidde).
De Gouwe verzandde en werd ingepolderd en de Zwemer werd afgedamd en verdween.

Alleen Steenzwaan bleef over.
De Steenzwaan is nog steeds een levendige rivier. Uit de bodem komt nog zoute kwel en de nabije graslanden bieden nog steeds de zoute vegetatie.
Zeekraal, zeeaster, melkkruid en talrijke andere zoutminnaars groeien zomaar midden in het akkerland!

De hogere stukken grond zijn iets zoeter en daar groeien grassen en selderij.
Het rustige, natte gebied is erg in trek bij de vogels.
De Grutto, de Plevier en de lepelaars brengen hier hun jongen groot en op de graslanden langs de oever ziet u de goudplevieren en oeverlopertjes zoeken naar insecten en bodemdiertjes.

Staatsbosbeheer heeft de boeren gevraagd hun vee langs de kreek te laten grazen. Hierdoor blijft de vegetatie kort zodat er altijd open plekken blijven waarop jonge, zoute plantjes kunnen blijven groeien.
Een leuke bewoner van deze streek is de Noorse woelmuis. De muis houdt, in tegenstelling tot welke andere muis dan ook, van dit natte en zoute leefgebied en is hier talrijk aanwezig.

01
00

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Oude Polderdijk
Schuddebeurs


Bekijk route