Over deze locatie

De Joanna Mariapolder is een vrij jonge polder. In 1860 worden op initiatief van een zekere Abraham Tak uit Middelburg de schorren ten zuid oosten van St. Annaland ingepolderd. Hij vernoemd de polder naar zijn echtgenote Joanna Maria Pous. 
De inrichting van het erf dateert van 1870. De pachter was J. Zandee tot 1926. Cornelis Kooijman nam het van hem over tot 1952. Vervolgens ging de boerderij over op diens zoon, Johannes Kooijman.
Vanaf 1989 tot heden is Marinus Kooijman pachter en eigenaar van deze boerderij.

Bijzonder detail is dat er bij deze boerderij een schaapskooi hoorde. Dit artikel uit een krant van 1 januari 1956 refereert daar aan.

De schaapherder zwaait af
De 67 jarige W. de Groen heeft zijn ,, schaapjes op het droge”. Het is nu genoeg vindt hij en daarom zwaaide hij per 1 januari af als schaapherder bij de familie J. C. Kooijman van de Joanna Mariahoeve. Om ’t in spreekwoorden te vervolgen, mag gezegd dat De Groen ,,van wanten weet”. Gedurende 53 jaar is hij schaapherder geweest, kende goede en slechte, magere en vette woljaren. Hij kan uit ervaring spreken van hevige koude op de vlakte, van maanden lange droogte, van wekenlange regens, van snikhete zomers. Hij kent schier iedere zode in de omtrek van de Joanna Maria Polder, de oude en de nieuwe zeedijk, de schorren en de watergangen. De eerste 10 jaar was hij schaapherder bij Jkhr. J. van Vredenburgh, toen te Tholen, daarna 7 jaar bij M. Guiljam te Poortvliet, vervolgens kwam hij op de Joanna Mariahoeve, eerst onder wijlen Zandee gedurende 8 jaar, vervolgens 28 jaar bij C. J. J. Kooijman en bij diens zoon J.C. Kooijman. Zes en dertig jaar was hij dus op de Joanna Mariahoeve en had niet minder dan 200, soms zelfs een kudde van 350 schapen. Van groot tot klein kent men deze joviale schaapherder, die we nog graag een goede, dus gezonde rustperiode toewensen. (uit E.D. bode 6 januari 1956)

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Joanna Mariapolder 5
Sint-Annaland


Bekijk route