Over deze locatie

Sint Laurense Weihoek is hét topgebied voor weidevogels op Walcheren. Dit unieke gebied is een trekpleister voor een grote diversiteit aan vogels. Wandel of fiets langs het gebied en geniet van alle vogelgeluiden. Omdat de vogels gewend zijn aan voorbijgangers, laten ze zich van dichtbij bestuderen. Tijdens het broedseizoen zie je regelmatig kuikens van kieviten, tureluurs en grutto's lopen. Dit oudlandgebied, waar klei op veen ligt, is van oorsprong erg laag. Moernering (het afgraven van door zout doordrenkt veen) en inklinking door ontwatering hebben na de Middeleeuwen voor verdere verlaging van het gebied gezorgd. Hierdoor zijn de weilanden altijd te nat gebleven voor landbouw. Ondanks de ruilverkaveling is dit gebied altijd een nat weidevogelgebied gebleven. 

Het natuurgebied is zeer goed te overzien vanaf de kleine polderwegen (Stenen Kruisweg, Ossenbergweg, Buttingseweg en Zandvoortseweg). De Sint Laurense Weihoek zelf is niet toegankelijk.  

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Zandvoortseweg
Middelburg
info@hetzeeuwselandschap.nl
0113569110


Bekijk route