Over deze locatie

Reeds in de vroege middeleeuwen is er sprake van een ridderhofstede Luchtenburch in de door Graaf Willem I bedijkte ‘vijftienhonderdgemeten-polder’. Een karwei dat volgens geschiedschrijver A. Hollestelle ergens tussen 1220 en 1248 moet hebben plaatsgevonden. Volgens de oude archieven van het waterschap Tholen worden, naast Luchtenburch, ook de ridderhofsteden Watervliet, Molenvliet en Duyvenstein genoemd. Onbekend is waar deze middeleeuwse hofsteden hebben gelegen. Na deze vroege vermelding valt het duister over de hoeve. De naam komt pas weer voor in de stadsrekening van 1761/1762. Ook is een uit 1825 daterende kaart bekend waarop de hoeve staat aangegeven met daaromheen nog een heuse slotgracht.

In het midden van de 19e eeuw was het eigendom van Johannes Eltzman, een arts in Tholen die in 1859 vertrok naar Oosterbeek. Na zijn dood werd de boerderij rond 1868 eigendom van Cornelis Wagtho. Het werd gepacht door Cornelis Geluk en zijn echtgenote Johanna van Gorsel. Cornelis Anne Hendrik Wagtho (zoon van de eerdere Wagtho) kwam in 1889 op de hofstede wonen en liet in 1889/1890 in het verlengde van de lange oprijlaan de huidige door een gracht omgeven villa bouwen. In 1895 werd een koetshuis bijgebouwd. In 1914 werd het hele boerenbedrijf te koop aangeboden. Pas na de eerste wereldoorlog werd Leendert Johannes Mol eigenaar. Hij vertrok in 1931 en verkocht de hofstede aan aannemer Geluk. Die verkocht na enige jaren het bezit aan Diderich Carel Schütte. Sinds 1931 is de hofstede verpacht aan Johannes E. van Gorsel die zich vanuit Oud Vossemeer aan de Luchtenburgseweg vestigde. Zijn zoon Wim van Gorsel is tot 1992 eigenaar geweest maar zette toen een punt achter het boerenbedrijf. Er volgde een periode van leegstand. Tegenwoordig is in de voormalige hoeve een praktijk voor fysiotherapie ondergebracht, eigendom van Jan Clijsters samen met echtgenote Lenny. In 2014 is de grote landbouwschuur afgebroken, omdat deze geen functie meer had voor de landbouw en bouwvallig werd.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Luchtenburgseweg 1
Tholen


Bekijk route