Over deze locatie

De Koude- en Kaarspolder is een cultuurhistorisch landschap waar je tegenwoordig geniet van een grote diversiteit aan vogels en planten. Inlagen zijn ooit aangelegd om bij een eventuele dijkdoorbraak het landverlies beperkt te houden. Achter de verzwakte zeedijk legde men een 'reservedijk' aan: de inlaagdijk. De inlaagdijk werd gemaakt van grond uit het tussenliggende stuk. Daar ontstond de lager gelegen inlaag. Dit cultuurhistorische landschap is tegenwoordig een trekpleister voor een grote diversiteit vogels. Deze diversiteit heeft het natuurgebied te danken aan de afwisseling in landschapstypes en de zoute ondergrond. 

Het gebied is niet toegankelijk. Maar vanaf de aangrenzende dijk heb je een prachtig overzicht over het gebied en kan je de vogels uitstekend observeren.  

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Breedsendijk
Yerseke
info@hetzeeuwselandschap.nl
0113569110


Bekijk route