Visit

Over deze locatie

De wallen, van oorsprong verdedigingsmuren, van Sluis liggen er al meer dan 600 jaar. In die tijd was Sluis een bloeiende handelsstad door de ligging aan het Zwin, toen nog een belangrijke vaarweg. De huidige wallen zijn later opgeworpen, in de Tachtigjarige Oorlog. Sluis was een vesting van de Staatsen en werd zo beschermd tegen de Spanjaarden.

Nu zijn de wallen, de grachten en het aanliggend grasland met struwelen een prachtig natuurgebied. Het is hier bij uitstek geschikt voor de zeldzame boomkikker. Er zijn plekken waar planten als kamgras, gevlekte rupsklaver, kattendoorn en ijzerhard groeien. In het riet en struikgewas langs de grachten broeden o.a. vogels als de bosrietzanger, tuinfluiter en boomkruiper en soms ransuil en steenuil.

Je kunt over een groot deel van de Wallen wandelen en fietsen.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Ridderstraat
4514 BR
Sluis


Bekijk route