Over deze locatie

Sinds 1970 is Het Rammegors afgesloten van de Oosterschelde door de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal. Hierna veranderde het zilte schor langzaam in een ingedijkt natuurgebied met grazende paarden, runderen, weidevogels en ’s winters veel ganzen.

Door de aanleg van de Oosterscheldekering is er minder getij in de Oosterschelde. Hierdoor verdwijnen langzaam de zandplaten en aan de randen de slikken en schorren. Door deze “zandhonger” zijn er minder foerageermogelijkheden voor kustvogels die afhankelijk zijn van deze unieke gebieden. Daarom is in 2010 besloten het getij in Het Rammegors te herintroduceren en hiermee 145 hectare slikken en schorren terug te geven aan de Oosterschelde. Door het plaatsen van een afsluitbaar doorlaatmiddel in de Krabbenkreekdam kan het zoute water weer twee keer per dag het natuurgebied in- en uitstromen waardoor er opnieuw een zilt natuurgebied is ontstaan. Bij storm zal het doorlaatmiddel automatisch sluiten om overstroming te voorkomen.

Het gebied is nog in ontwikkeling, de omvorming van zoet naar zout, van polder naar schor, zal nog jaren duren. Maar dat maakt het natuurgebied zo interessant: elke dag is anders in Het Rammegors.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Krabbenkreekweg
Sint Philipsland


Bekijk route