Over deze locatie

Plan Tureluur
Als vogelliefhebber en/of vogelaar is Plan Tureluur een plek die u niet mag missen!
Duizenden, soms tienduizenden steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden dicht bij elkaar in een schitterend brak, watermoeras. Niet voor niets wordt de Zuidkust van Schouwen ook wel de vogelboulevard van Zeeland genoemd.

De Deltawerken
Dit gebied is aangelegd omdat er door de Deltawerken veel buitendijks getijgebied verloren is gegaan.
Plan Tureluur omvat 33 projecten met totaal 4400 hectare nieuwe natuur. De grootste oppervlakte ligt langs de Zuidkust van Schouwen, (ca 1000 hectare) tussen Zierikzee en Serooskerke.

Nadat het land in 1953 bedwongen werd leek het verloren maar bij het starten van Plan Tureluur werd het in ere teruggegeven aan de natuur. Op grond van historische kaarten zijn de kreken hersteld, laagten uitgegraven en is in het open water een eiland gemaakt.

De zoute kwel uit de Oosterschelde kan weer ongestoord uit de grond naar boven komen en word niet langer weggepompt. Met slik, water, veilige droogte en heel veel ondiep water en drassig land is het een vogelparadijs geworden.

Heel veel vogels
In het voor en najaar rusten hier duizenden tureluurs, grutto’s, ganzen en plevieren.
Gebroed word er door onder andere, tureluurs, kluten, grote sterns, visdiefjes en kokmeeuwen, ze brengen hier hun jongen voort en het geheel is dus een kraamkamer van formaat. Als het hoog water is wachten de vogels binnendijks in Plan tureluur, ze overtijen. Op zo’n moment is dit gebied overspoeld met vogels.

Botanisch
Ook botanisch is de Zuidkust spectaculair. Omdat het hier hoog, laag, nat, droog, zoet en zoutig is groeit en bloeit hier een enorme veelzijdigheid. Voor liefhebbers de aangewezen locatie hun soortenkennis weer eens goed te testen.

De Prunje uitgebreid
Het gebied de Prunje is een onderdeel van Plan Tureluur en tegelijkertijd de oudste polder van Schouwen-Duiveland. Menig Schouwenaar haalde hier een maaltijd aan vogels weg. Ook de flora was ongekend met velden vol zeekraal, lamsoor, schorrenkruid en zulte.

De Prunje is een feest van kleuren en vormen met zeekraal dat eerst groen is en in de nazomer roestbruin en de bijna paarse zeeaster. Felle gele bloemen zijn hier ook te vinden zoals de knolboterbloem en het jacobskruiskruid. Om de vegetatie soortenrijk te houden grazen er in de zomermaanden runderen van boeren uit de omgeving.

In verband met de rust en de veiligheid van de vogels kan er niet dwars door het gebied gelopen worden. Vanaf diverse punten is de Prunje echter goed te zien en als u een verrekijker of een telescoop meeneemt kunt u het vogelgedrag prima bespieden.
In juli, augustus en september zijn er excursies in het gebied en in de wintermaanden kan een gids u rondom het gebied leiden.

Plompe Toren
De Plompe Toren, bij Burghsluis kan beklommen worden, het uitzicht hier is enorm. De legende van de zeemeermin en de zeemeerman is binnen te beluisteren en in boekvorm te bekijken.

Samenwerking Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
Staatbosbeheer en Natuurmonumenten beheren beide delen binnen Plan Tureluur. De beide clubs stemmen het beheer op elkaar af.


Soort natuur: Vogels, zoute natuur

Dit gebied valt onder Natura 2000

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Slikweg
Serooskerke


Bekijk route