Over deze locatie

Dit natuurgebied op Zuid-Beveland wordt wel het openluchtmuseum van Zeeland genoemd. Het is één van de meest waardevolle natuur- en cultuurlandschappen van Zeeland.

In de middeleeuwen werd hier veen gestoken, om er zout uit te winnen. Dat was toen veel geld waard. Om bij het veen te kunnen moest men eerst de deklaag van klei weghalen. De klei werd daarna weer slordig teruggegooid. Dit heeft de Yerseke Moer het hollebollig uiterlijk gegeven.

Zout en nat, daar draait het om in de Yerseke Moer. De lager gelegen poelgronden, waar zout kwelwater uit de Oosterschelde omhoog komt, zijn al eeuwen in gebruik als grasland. Het is bijzonder vogelrijk en in de winterperiode overwinteren hier duizenden ganzen.

Er broeden weidevogels zoals tureluur, kluut, kleine plevier en grutto en ook eenden, zoals de wintertaling en de slobeend. In het najaar is de invloed van het zoute water goed te zien. Zeekraal kleurt het gebied dan rood. In de winter foerageren er in de Yerseke Moer duizenden ganzen: kolgans, rotgans, brandgans en de kleine rietgans.

Het hele jaar door kun je van het landschap genieten vanaf de openbare wegen die door het gebied slingeren. De rode wandelroute (2,5 km), die start op het kruispunt Schelvrijweg/ Reeweg, brengt je middenin het landschap, soms over een drassige bodem. Onderweg geven tekstpaneeltjes uitleg. De route is open van 15 juli tot 15 oktober. De rest van het jaar is deze wandelroute gesloten om overwinterende ganzen en broedende weidevogels rust te geven.

01
00

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Reeweg
4401
Vlake, Yerseke
info@hetzeeuwselandschap.nl


Bekijk route