HomeHome
Home
Visit

Over deze locatie

Het eiland Noord-Beveland werd vroeger doorsneden door de getijdengeul de Wijtvliet, later het Bokkegat genoemd. De restanten hiervan liggen als natuurgebied centraal op het eiland. Het Bokkegat is voor een belangrijk gedeelte een zogenaamd plas-dras-gebied ten noorden van Wissenkerke. Daarachter liggen kleinschalige, kruidenrijke weiden en wat snippers bos. 

In het natte gedeelte van het Bokkegat broeden steltlopers als kluten, tureluurs en plevieren, eenden en ganzen. De slikrandjes zijn van belang voor kwikstaarten, oeverlopers, witgatjes en kleine strandlopers. In het aangrenzende bos broeden onder meer buizerds en spechten en zangvogels als zwartkoppen, lijsterachtigen, grasmus en braamsluiper. In de winter pleisteren er vele eendensoorten en ganzen.

Opvallend is het voorkomen van akkerdoornzaad, een rode lijst-soort. In het zoute gedeelte komen typisch zoutminnende planten voor als heen, schijnspurrie en zilte rus. In het zoete deel toe groeien onder meer melkkruid en zeegroene zegge en kleine, rol- en aardbeidklaver.

Bekijk de video van de regio Noord-Beveland.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Dorpsdijk nabij hoeve Vlietenburg
Wissenkerke
zeelandzuid@staatsbosbeheer.nl


Bekijk route