Over deze locatie

De Axelse kreek is een van de grootste kreken van Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf de Buthdijk of de Lage weg is het brede, open water goed te overzien. Het is een restant van de eens zo machtige stroomgeul die vanuit de Westerschelde vanuit de Braakman, via Axel tot in Hulst stroomde en die via het Hellegat terug in de Westerschelde uitmonde. Met de indijking van de Bewesten Blijpolder in 1790 werd deze open verbinding afgesloten. Langs de kreek zijn smalle rietkragen en langs de zuidkant een aantal laaggelegen, vochtige weidegebieden.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden