Over deze locatie

Over deze locatie

Een uniek en groot natuur- en recreatiegebied; dat is Waterdunen. In oktober 2020 is de eerste wandelroute in Waterdunen geopend. Vanaf nu is iedereen welkom om van deze bijzondere omgeving te genieten. Wandel over de paden en de bruggen en kom dichtbij de vogels die hier rusten, eten en broeden. En geniet van de natuur.

De natuur van Waterdunen is bijzonder omdat deze in verbinding staat met de Westerschelde. Een getijdenduiker in de dijk bij Nieuwesluis zorgt er voor dat het Westerscheldewater het gebied in- en uitstroomt. De getijdenduiker bestaat uit vier kokers. Er zijn drie kokers om het getij te regelen. De vierde koker zorgt voor de afvoer van polderwater via het gemaal.  Door de constante wisseling tussen hoog en laag water, ziet het landschap van schorren, kreken, zand- en slikplaten er ieder uur anders uit.

Veel kustvogels vinden hier een rustige plek om te foerageren of te broeden. Hier zie je zwaluwen, scholeksters, rosse grutto’s, ganzen en andere bijzondere gasten. Je kunt wandelen door het slikken- en schorrengebied en vogels van dichtbij bekijken vanuit de vogelkijkhutten. Rondom Waterdunen zijn fietspaden aangelegd zodat je ook vanaf de fiets een prachtig uitzicht hebt op Waterdunen.

In Zeeuws-Vlaanderen, aan de kust tussen Breskens en Groede, moest de kust versterkt worden. Maar Waterdunen is meer dan kustversterking: het is een uniek natuur- en recreatiegebied voor mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. Waterveiligheid, kustversterking, natuur,
recreatie en zilte aquacultuur komen hier samen en maken Waterdunen tot een bijzonder en uniek gebied.
De foto's zijn verkregen via http://www.waterdunen.com

01
00

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Openingstijden Van zonsopgang tot zonsondergang is Waterdunen toegankelijk voor publiek.

Contactgegevens

Veerhaven 5
4511 RA
Breskens


Bekijk route