Over deze locatie

Vanaf 2012 is gestart met de aanleg van Waterdunen, een groot natuur- en recreatiegebied. De natuur van Waterdunen is bijzonder omdat deze in verbinding staat met de Westerschelde. Een getijdenduiker in de dijk bij Nieuwesluis zorgt er dan voor dat het Westerscheldewater het gebied in- en uitstroomt. De getijdenduiker is niet nodig voor de kustveiligheid, maar is belangrijk voor het natuur- en recreatiegebied en bestaat uit vier kokers. Er zijn drie kokers om het getij te regelen. De vierde koker zorgt voor de afvoer van polderwater via het gemaal.

Dit maakt het gebied aantrekkelijk voor vogels en recreanten. Je kunt straks aan de boulevard een terrasje pakken, een hapje eten of wandelen door het slikken- en schorrengebied en vogels kijken. Ook fietsen door het natuurgebied en paardrijden kan in Waterdunen. Deze paden worden aangelegd.

De kust bij Waterdunen is versterkt tussen Breskens en Groede. Er is een nieuwe duin tegen de bestaande dijk aangelegd. Voor de kust ligt een diepe getijdengeul. De duinen zijn landinwaarts versterkt, omdat anders het zand door de sterke stroming in zee zou verdwijnen. De grond waarmee het duin is aangemaakt, is afkomstig uit Waterdunen. Het zand is aangevoerd vanuit de Noordzee.

De foto's zijn verkregen via http://www.waterdunen.com

01
00

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Veerhaven 5
4511 RA
Breskens
06 - 2112 4816


Bekijk route