Over deze locatie

De Vogelkreek is één van de oudste kreken in Zeeuws-Vlaanderen. De Groote Hengstdijkpolder werd al in de 11e eeuw ingepolderd en is sindsdien niet meer overstroomd geweest. Sinds die tijd ook is deze kreek binnendijks komen te liggen. Vóór die tijd was het een getijdengeul waar 2x daags het water vanuit de Westerschelde in- en uitstroomde.

Aan de zuidkant van de kreek is recent een nieuw stuk natuur aangelegd. Het is nu een stuk grasland met een aantal laaggelegen gedeelten en waterpartijen. Vooral watervogels weten het gebied ondertussen goed te waarderen.

01
00

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Vogeldijk, Oostdijk
Hengstdijk, Kuitaart
zeelandzuid@staatsbosbeheer.nl
0115 - 482806


Bekijk route