Over deze locatie

De Zwartenhoek is een kreekrestant in de Bewesten- Blijpolder. Achterin het gebied liggen lage, drassige weilanden, ideaal voor weidevogels als kievit, grutto en watersnip. Op de kreek zelf zwemmen futen en soms geoorde futen.

01
00

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Sasdijk
Axel
p.maas@staatsbosbeheer.nl
0115 - 482806


Bekijk route