HomeHome
Home
Visit

Over deze locatie

Het Groot Eiland heeft altijd nog een wat magische klank. Kreken omsluiten het centrale gebied dat particulier eigendom is. In het zuidoostelijk deel loopt er een wandelpaadje tot aan de zogenaamde 8e Verkorting. Iets meer naar het westen is er op het terrein van Staatsbosbeheer een vogelobservatiehut neergezet. Van daaruit heb je een prachtig zicht over de kreken, weilanden en bossen van het Groot Eiland.

Niet zelden zweeft buizerd of kiekendief boven de weilanden en in het voorjaar hebben kievit, grutto en scholekster het druk met de balts. Kleine karekiet, rietzanger en misschien sprinkhaanzanger hoor je vanuit het riet.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Hoge Weg
Hulst
zeelandzuid@staatsbosbeheer.nl


Bekijk route