Over deze locatie

In 1250 werd de bouw van de kerk te Oost-Souburg voltooid. Het was een driebeukige basiliek met een vijfzijdig gesloten koor. De toren van het bouwwerk dateert uit de 14e eeuw. Bij de overgave van Oost-Souburg in handen van de prins van Oranje (1574), werd de kerk geruïneerd.  In 1583 was het gebouw weer gereed, nu voor de protestantse erediensten. Het koor van de kerk werd niet herbouwd. Omdat de kap van het kerkdak in 1605 werd verhoogd, werd eveneens een extra geleding op de kerktoren geplaatst, zodat deze de huidige hoogte van 30 meter bereikte. Bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1832 werden de kerkelijke gemeenten van Oost- en West-Souburg bij elkaar gevoegd. Het ledenaantal in West-Souburg liep al jaren sterk terug zodat werd besloten de gemeenten bijeen te voegen. Op 1 januari 1833 kwam de gecombineerde kerkenraad van Oost- en West-Souburg bij elkaar. De bouwvallige kerk aan het Marnixplein in West-Souburg werd nog hetzelfde jaar afgebroken. Tijdens de inundatie van Walcheren in 1944 heeft de kerk veel te lijden gehad van het water. In 1949 werd het gebouw gerestaureerd.  In 2004 is de kerk, tot dan toe 'Oranjepleinkerk' geheten, omgedoopt in de 'Open Haven'

In 2007 is er groot onderhoud gepleegd aan het interieur.

Kerkdiensten zijn iedere zondag om 09.30 uur.

01
00

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Oranjeplein 2
Oost-Souburg, Vlissingen


Bekijk route