Over deze locatie

De Dijkdoorbraak in 1953 zorgde ervoor dat de grond hier ongeschikt werd voor landbouw.
In 1956 kreeg Staatsbosbeheer dit 140 hectares tellende natuurgebied in Ouwerkerk in beheer en liet de natuur in haar huidige hoedanigheid floreren.
Langs de westkreek en naast de oostkreek werd een bos geplant met eiken, populieren, essen, iepen en beuken.

In het bos broeden tientallen zangvogels zoals het winterkoninkje de fitis en de tjiftjaf. Kramsvogels, knalblauwe ijsvogels, zwanen, spechten en futen zult u hier ook waarnemen.
Waar vogels zijn komen ook roofvogels. Grote kans dat u als u omhoog kijkt een buizerd of een kiekendief ziet hangen. Vooral in de wintermaanden maakt u kans om de bijzondere slechtvalk waar te nemen. Deze vogel laat zich met 90 kilometer per uur vanuit de lucht op een vliegende prooi vallen.

Tussen de zeedijk en de grote kreek langs de Weg van de Buitenlandse pers is een inlaag.
Deze inlaag is voor kustvogels een ideale plek om te broeden en te vluchten voor het hoge water in de Oosterschelde. Het water van de inlaag is zout. Zoutminnende planten zoals zeekraal en zeeaster groeien hier volop.
Door het natuurschoon in Ouwerkerk loopt een wandel, fiets en ruiterroute richting het strandje van Ouwerkerk.

In de kreken zelf mag worden gezwommen, met een vergunning worden gevist op paling en forel en er kan in een kano worden gevaren.
Dit alles maakt van het Krekengebied Ouwerkerk een fantastische plek voor het hele gezin waar men door de vele factoren heerlijk kan vertoeven.


Soort natuur: Vogels en bomen

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Weg van de Buitenlandse Pers/ Stelweg / Oostweg
Ouwerkerk


Bekijk route