Over deze locatie

Aan de zuidrand van Zuid-Beveland, vlakbij Baarland, is in 2007 een nieuw natuurgebied aangelegd. Dit is gebeurd ter compensatie van de natuur die verloren gaat door het uitdiepen van de Westerschelde. Door de verdieping wordt de stroming groter en brokkelt buitendijkse natuur aan de Westerschelde af. De twee belangrijkste doelen bij de aanleg van dit gebied waren hoogwatervluchtplaats voor steltlopers en broedgebied voor kustbroedvogels. 

Het gebied wordt volop gebruikt door kustbroedvogels. Vogels als bontbekplevier, standplevier en kluut zijn er uitgebreid op zoek naar wormen, kreeftjes en kokkels.

In het voorjaar van 2009 zijn de nesten geteld en er blijken meer dan 110 paar kluten te broeden. De jongen komen momenteel van het nest af. Waar je kijkt, zie je dit fraaie beestje door het gebied waden. Ook telde de boswachter een kleine kolonie broedende kokmeeuwen, een paar strandplevieren, een paar kleine plevieren en drie paar bontbekplevieren.

U kunt een kijkje nemen in deze kraamkamer. Het gebied ligt pal naast camping Scheldeoord Zuidelijk van Baarland. Vanaf de Zeedijk kijkt u uit over het gebied.

Dit gebied valt onder Natura 2000

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Zeedijk
Baarland


Bekijk route