HomeHome
Home
Visit

Over deze locatie

Als je Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden vanuit de lucht bekijkt, dan zie je dat dit eigenlijk een delta is: de plek waar de grote rivieren in zee uitmonden. Daarom heet het gebied voor de kust ook de Voordelta. Onder het wateroppervlak vind je diepe geulen en ondiepe delen. Eb en vloed maken dat twee keer per dag zandbanken droogvallen, die als tijdelijke eilandjes in het water liggen.

De bodem wemelt van de wormen, schelpdieren, krabbetjes en garnalen. Een gedekte tafel voor de tienduizenden vogels die in het gebied leven of op doortocht zijn. Bij laag water kunnen ze hun maaltje bij elkaar scharrelen en uitrusten op de zandplaten. Ook de zeehonden rusten graag uit op de platen en zogen er hun jongen. In het ondiepe water vinden jonge vissen een veilige plek om op te groeien, omdat er maar weinig grote vissen komen jagen. De kustzone is voor de hele Noordzee belangrijk als kraamkamer voor soorten als bot, tong, schol, schar en kabeljauw en ook de haring groeit hier op. 

Op Europese schaal is dit kustgebied van groot belang. Een groot deel van de Voordelta, van de Maasvlakte tot aan de punt van Walcheren is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden in Europa. In deze gebieden krijgen zeldzame of kwetsbare dieren en leefgebieden extra bescherming. In de Voordelta zijn dan ook rustgebieden en een bodembeschermingsgebied ingesteld.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens


Renesse, Burgh-Haamstede


Bekijk route