Staats-Spaanse Linies

Wandelnetwerk Langs Linies en Kreken

Het landschap van Oost-Zeeuws-Vlaanderen is voor een deel gevormd tijdens de Staats-Spaanse strijd in de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens een wandeling door het landschap ontdek je kreken en groene grasdijken. Restanten uit de Zeeuws-Vlaamse geschiedenis zorgen voor afwisseling in het polderlandschap. De unieke natuur van het Verdronken Land van Saeftinghe en de Bourgondische dorpen en steden zoals Hulst maken het wandelgebied compleet. De wandelkaart 'Langs Linies en Kreken’ is een handig uitgangspunt voor je wandeltocht.

Strijd tegen en met het water

In het hele Zeeuwse landschap zie je kenmerken van de strijd tegen het water. Het ingepolderde land had vroeger zeearmen die ver landinwaarts reikten. De Oost-Zeeuws-Vlaamse kreken en waterpartijen zijn voor een deel restanten van oude zeearmen en voor een deel tijdens inundaties ontstaan. Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld bij Axel. De Staatsen (Oranjegezinden) zetten bijna driekwart van Zeeuws-Vlaanderen onder water in hun strijd tegen de Spaansen.
De oprukkende Geallieerden werden in de Tweede Wereldoorlog zwaar gehinderd bij Axel door het water. Tegenwoordig vormen de kreken en waterpartijen natuurgebieden waar je doorheen kunt wandelen.

Waterdunen luchtfoto gemeente Sluis

Wandelen langs linies

Net onder Axel heeft lange tijd het front van de Staats-Spaanse strijd gelegen. De Staatsen hadden gezorgd dat alles onder water stond; de Spanjaarden zorgden ervoor dat er goede dijken kwamen. Langs deze dijken bouwden ze vervolgens forten om zich te kunnen verdedigen. Van veel forten zijn nu nog sporen in het landschap te zien. Er zijn ook enkele reconstructies, zoals Fort Sint-Joseph, die nog net iets beter duidelijk maken hoe alles er vroeger uit moet hebben gezien.

boswachterij westerschouwen

Het Verdronken Land van Saeftinghe

In Zeeland vind je meerdere schorren- en slikkengebieden. Het Verdronken Land van Saeftinghe is uniek doordat het brak is. Er zijn in Europa bijna nergens nog dergelijke gebieden te vinden. Met de ‘Wandelkaart Langs Linies en Kreken’ kun je langs het gebied wandelen en een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum. Wil je het gebied zelf verkennen, dan heb je een gids nodig om je er veilig door te loodsen. Het Zeeuwse landschap organiseert regelmatig excursies.
Land van Saefthinge

Verdedigingswallen van Hulst

Hulst is een van de mooiste vestingsteden van Nederland. Een groot deel van de stadswallen is bewaard gebleven en je kunt erover wandelen. De wallen omsluiten een het stadshart met het historische stadhuis en de Sint-Willibrordusbasiliek. Overal in het centrum kom je ook verwijzingen naar Reynaert de Vos tegen. Wil je meer over die sluwe vos en de historie van Hulst te weten komen, dan kan dat in Museum de Vier Ambachten.

Toegangsregels

Een gedeelte van de routes gaat over particulier eigendom, je bent hier te gast. Voor deze terreinen gelden de onderstaande regels:

  1. Alleen toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang
  2. Betreden op eigen risico
  3. Geen toegang met honden, paarden, fietsen, brommers en motoren tenzij anders aangegeven
  4. Hou voldoende afstand ten opzichte van het vee
  5. Het pad is gesloten op 1 januari
  6. Het pad kan tijdelijk afgesloten zijn
  7. Laat geen afval achter
  8. Wanneer je je niet aan de voorwaarden houdt, vervalt de toestemming de grond te betreden (art 461 wetboek van strafrecht)
Natuur Panoramaroute Zeeuws-Vlaanderen

Toegang particuliere gronden

De toegang over de particuliere gronden is dus verboden met honden, paarden, fietsen, brommers en motoren. Honden kunnen ziektes overbrengen op het vee en het wild verstoren. Daarom zijn gedeeltes van de route afgesloten voor honden. Dit wordt op de routekaart aangegeven (rode stip met pijl). Met behulp van de kaart kun je dan wel een alternatieve route over de verharde weg volgen. Eigen veiligheid

Voor de eigen veiligheid: hou voldoende afstand tot het vee en ga zeker niet voeren. Met name paarden kunnen dan erg opdringerig worden. Het pad kan tijdelijk afgesloten zijn voor bijvoorbeeld werkzaamheden of de jacht. De eigenaar geeft dit aan op de routeborden zodat je een alternatieve route kunt volgen.

Wanneer we ons aan de regels houden dan kunnen we ook in de toekomst gebruik blijven maken van deze terreinen.

Voor meer informatie over het wandelnetwerk 'Langs Linies en Kreken' kun je terecht bij het infopunt #Inulst.
Overdamstraat 15, 4561 AL Hulst

Cadzand stel wandelen