Interview met René de Landmeter

Golfsurfen in Bretagne
Watersnoodmuseum
Watersnoodmuseum

Deelnemer themajaar aan het woord | René de Landmeter

René de Landmeter is projectmedewerker bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het Watersnoodmuseum is deelnemer aan het themajaar. Lees hieronder het interview met René.

Welke events heeft jouw organisatie op de planning tijdens het Themajaar?
''Vanwege de 70-jarige herdenking heeft het Watersnoodmuseum iedere maand verschillende events op de planning. Van de opening van de kinderkunstweek (thema: Van druppel tot tsunami), tot een dichtersfestival. En van een nieuwe tentoonstelling met persoonlijke verhalen over de Watersnoodramp tot aan een Landschapsmakerscongres over de toekomst van de delta.'Bij ons proef, hoor, lees, zie en ervaar je de kracht van het water het hele jaar door.''

Waaruit blijkt dat het Watersnoodmuseum meedoet aan het Themajaar?
''De kracht van het water zou zo een onderdeel of slogan van het Watersnoodmuseum kunnen zijn. Zowel in het herinneren, als het leren en vooruitkijken gaat het over de kracht van het water. Op de homepage van onze website geven we aan deel te nemen aan het themajaar. Verder plaatsen we roll-up banners m.b.t. het themajaar bij relevante events.''

Heb jij nieuwe verbindingen gelegd (mensen ontmoet) en of nieuwe initiatieven opgezet dankzij de organisatie van het Themajaar?
''Door op de hoogte te zijn van initiatieven binnen het themajaar kun je makkelijk aansluiting vinden en van elkaar leren. Tijdens de opening van het themajaar kwamen verschillende partijen aan bod die deelnemen in het themajaar. Naar aanleiding daarvan heb ik onlangs met de HZ gezeten om onze programma’s naast elkaar te leggen en elkaar te inspireren.''

Wat is voor jou ‘De Kracht van het Water’?
''Ik doe aan golfsurfen en weet wat een kracht het water kan hebben. Kracht in de zin van gevaar, maar ook kracht in de energie die het geeft.

Als je naar water kijkt is het altijd anders door de wind die het vormt en lucht en licht dat wordt gereflecteerd, hierdoor blijft water trekken. Zeeland is letterlijk gevormd door de kracht van water. Aan het begin van onze jaartelling is Zeeland een tijd lang onbewoonbaar geweest. Daarna is het Zeeland zoals we dat nu kennen ontstaan, door een wisselwerking tussen mens en water.

Door klimaatverandering en zeespiegelstijging is het opnieuw de vraag of Zeeland in de toekomst nog bewoonbaar is. Ik heb een zoontje van een half jaar. Hoe ziet Zeeland eruit als hij net zo oud is als ik?''