Samenwerking aantrekken technici

Leerlingen techniek
Techniek
Engineers

Samenwerking voor aantrekken technici in Zeeland

De Zeeuwse arbeidsmarkt staat onder druk. De spanning is in 2022 in heel Nederland toegenomen maar het meest in Zeeland; het aantal vacatures nam toe van 8 duizend naar 9 duizend en het aantal werklozen nam af van 7 duizend naar 6 duizend (CBS, 2023). De krapte geldt voor vrijwel alle beroepsgroepen maar technische beroepen voeren de boventoon (UWV, 2022).

Technici en de Zeeuwse arbeidsmarkt

Engineers en technisch specialisten zijn zeer in trek op de arbeidsmarkt. Door de krappe arbeidsmarkt hebben ze vaak nog voordat ze zijn afgestudeerd hun eerste opdracht of baan al binnen. In navolging van het aantrekken van artsen (de Zorgpilot), worden daarom de voorbereidingen getroffen om een samenwerking te starten voor het aantrekken van technici, waarbij (in eerste instantie) de focus ligt op hoger opgeleide technici.

Het doel is om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor technici in Zeeland en hen te verleiden een baan in Zeeland te overwegen. De zorgpilot heeft laten zien dat het met meerdere partijen aanpakken van een regionaal arbeidsmarktprobleem goed kan werken.

Planning

Ter voorbereiding hiervan wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van technici aan werken en wonen enerzijds en hetgeen Zeeland biedt anderzijds. Dit onderzoek richt zich op starters.

Het doel is om op basis van de verkregen inzichten een plan van aanpak te ontwikkelen welke bestaat uit twee onderdelen:

  1. Marktverkenning: juli t/m december. In deze fase worden verschillende (marketing)experimenten gevoerd waarmee aanvullende inzichten worden verkregen
  2. Marktbewerking: 2024. In deze fase worden de inzichten verwerkt tot een strategische aanpak.

Contact

Graag gaan wij met organisaties in gesprek die geïnteresseerd zijn in dit project. Eind mei zal een sessie worden georganiseerd om de eerste resultaten van het onderzoek te presenteren en de wensen en ideeën met elkaar te bespreken. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, horen we dat graag. Tevens is het mogelijk om een afspraak te maken.

Contactpersoon
Linda Postma, Team Zeeland Marketing
Ga.postma@zeeland.nl