Shaping the future delta

Merkpositionering shaping the future delta
Merkpositionering shaping the future delta
Merkpositionering shaping the future delta

Het merk Zeeland

De afgelopen jaren heeft Zeeland zich geprofileerd als regio met een unieke geografische ligging. Uit onderzoek blijkt dat Zeeland bovengemiddeld wordt geassocieerd met ‘groen’ en ‘een mooie natuur’. Maar Zeeland wordt niet of nauwelijks geassocieerd met factoren die van invloed zijn op het vestigingsklimaat zoals ‘voldoende werkgelegenheid’ en ‘vernieuwing’. Ook wordt Zeeland minder aantrekkelijk gevonden door een jongere doelgroep. Dat is jammer. Want er vinden juist ontwikkelingen in Zeeland plaats die wel voor vernieuwing en werkgelegenheid zorgen, onder andere op het gebied van energie, water, food maar ook op leefbaarheid. Hiervoor is nieuwe aanwas nodig van werknemers, studenten, bedrijvigheid als ook een ander type toerist. Echter, zolang het beeld van Zeeland onveranderd is, zal het lastig zijn deze doelgroepen aan te trekken.

Merkpositionering

Daarom is onder begeleiding van professor Robert Govers een nieuwe merkpositionering ontwikkeld. Deze merkpositionering benadrukt niet alleen het unieke van Zeeland maar geeft hier ook betekenis aan. Hierdoor wordt duidelijk wat Zeeland toevoegt aan de wereld en waarvoor je dus in Zeeland moet zijn.

Shaping the future delta

Samen met zo’n 50 stakeholders is dit gevonden in de merkpositionering ‘Shaping the future delta’ of in het Nederlands: ‘Bouwen aan de delta van de toekomst’. Dit vat de ontwikkeling samen waar Zeeland een voortrekkersrol in wil vervullen, en die we willen uitdragen als in ‘hoe je duurzaam kunt samenleven in een dynamische delta’. Namelijk op zijn Zeeuws: ‘door nuchter en in samenspel met de elementen, inventief te ondernemen met de blik over zee’. De merkwaarden die we hierin laten weerklinken zijn: vindingrijk, daadkrachtig, rechtdoorzee en verbindend.

Video shaping the future delta

Bekijk hieronder de video waarin de merkpositionering in het kort wordt toegelicht.

Om deze video af te kunnen spelen dien je de marketingcookies te accepteren, wijzig hier je cookie instellingen

 

Hoe nu verder?

Nu we een merkpositionering en kernwaarden hebben, is het zaak om hiermee aan de slag te gaan. Het echte werk begint nu pas. Dit houdt in dat we met elkaar gaan vaststellen hoe we dit kunnen vertalen naar gedrag (activiteiten waarin de positionering weerklinkt) en communicatie (uitingsvormen waarin de positionering weerklinkt). Dat is een gemeenschappelijke opgave die dus ook breed moet worden opgepakt.

Burgemeester Erik van Merrienboer van de Gemeente Terneuzen verwoordde dit goed tijdens de opening van de bijeenkomst van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten op 10 oktober jl. Lees hier zijn openingswoord.