Shaping the future delta

Shaping the future delta

Openingswoord Erik van Merrienboer bij VZG bijeenkomst 10 oktober 2022

'Het aantrekken van mensen naar Zeeland gaat niet vanzelf. Want Zeeland scoort laag, of beter gezegd ‘scheef’, in reputatieonderzoeken.'

Ik chargeer misschien een beetje, maar het dominante beeld is toch vaak: Zeeland is vooral mooi voor strandvakanties… En verder zijn er veel uitgestrekte polders. Er is een eenzijdig cultuuraanbod. En weinig interessant werk. U in deze zaal weet: dat is een eenzijdig en verkeerd beeld. Maar Zeeland lijkt voor een buitenstaander vooral degelijk en grijs. Zeker in de ogen van jongere mensen. Maar die hebben we juist zo hard nodig.

Het vraagt om veel meer dan reclame of mooie verkooptechnieken, maar echt dieperliggend, om een sterke positionering van Zeeland. Dan gaat het om welke keuzes gemaakt worden en hoe we ons als Zeeland via onze acties laten zien. In vaktermen gaat het dan om ‘merkpositionering’.

Een brede groep vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijs, gemeenten en provincie werkt al aan die positionering. Niet top down opgesteld vanuit een politiek kader, maar juist bottum up, triple helix. Onder leiding van professor Robert Govers werd dit voorjaar een merkpositionering voor Zeeland uitgewerkt.

U kent die uitwerking wellicht al, of werkte er misschien zelf aan mee. De positionering is in het kort, dat we in Zeeland bouwen aan de Delta van de toekomst. In het Engels klinkt het dan treffend: Shaping the future delta. Dat is het kader in vier woorden. Daaraan zijn dan de waarden gekoppeld waar Zeeland zichzelf op met eigenheid kan onderscheiden. Het gaat dan om vindingrijk zijn, daadkrachtig, rechtdoorzee en vooral ook – en dat wil ik onderstrepen – om verbindend zijn.

Die positionering betekent in het kort dat Zeeland de wereld laat zien hoe we duurzaam kunnen samenleven in een dynamische Delta. In alle sectoren: van toerisme tot industrie, van overheden tot events, van zorg tot cultuur.

Als we écht succesvol in die positionering willen zijn als Zeeland, vraagt dat volgens mij om drie dingen:

Eén: Het begint met gezamenlijk willen en durven kiezen waar we op in zetten. De positionering kan daarbij echt een bril worden die ons kan helpen. Te vaak verliezen we focus omdat alles belangrijk is.

Twee: Het kan slagen als we samen optrekken. Daarom is het heel waardevol dat er al een kopgroep is van diverse vertegenwoordigers. En dat we die groeiende groep, zo breed mogelijk steunen vanuit onze gemeenten.

En het derde punt: Natuurlijk is er ook een uitgekiende marketingaanpak nodig om dit te ondersteunen. Dat moeten met zijn allen uiteindelijk ook goed organiseren.

En samenwerken aan de positionering van Zeeland kunnen we als gemeenten in de wetenschap dat een strategische positionering van Zeeland het lokale ook sterker maakt.
Het is niet óf-óf maar én-én“.

Lees meer over de merkpositionering Shaping the future delta.