Trends en resultaten Zeeland.com

Haven stad zomer
Joint Research Center Zeeland
North Sea Port

Trends en resultaten Zeeland.com

Het in de markt zetten van Zeeland als aantrekkelijke regio om te wonen, werken, studeren en recreëren. Dat is waar Zeeland.com zich op richt. We willen via de kanalen van Zeeland.com zoveel mogelijk mensen verbinden met Zeeland en de merkversterkende initiatieven die hier plaatsvinden. Het resultaat van onze inspanningen rapporteren we 3 keer per jaar. Ook brengen we trends in kaart die relevant zijn voor organisaties in Zeeland.

Sterk merk Zeeland

Een sterk merk Zeeland draagt bij aan het kunnen oplossen van verschillende vraagstukken, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid van Zeeland als vestigingsregio voor met name een jongere doelgroep en de spreiding van toeristen in tijd en plaats. De activiteiten van Zeeland.com richten zich op het managen van het merk Zeeland op die factoren die op dit moment onvoldoende herkend worden, zoals vernieuwing, werkgelegenheid en het aanbod van activiteiten. Dit doen we vanuit de positionering Shaping the future delta. Shaping the future delta omvat de ontwikkelingen die in Zeeland plaatsvindt om duurzaam samen te leven in een dynamische delta. Hier lees je meer over de merkpositionering van Zeeland.

Zeeland.com

Januari t/m mei 2023
  • 760.000 bezoeken (+7%)
  • Bijna 2,5 pagina's per bezoek
  • Gemiddeld 2 minuten en 50 seconden op Zeeland.com per bezoek
  • 410.675 doorklikken naar andere websites

Integrale aanpak

Zeeland.com bestaat uit de subdomeinen Visit en Live+Work. Ondanks dit onderscheid worden bezoekers over de verschillende domeinen bediend: wat interessant is voor een toeristische bezoeker kan tenslotte ook interessant zijn voor iemand die geïnteresseerd is in wonen en werken. Deze kruisbestuiving draagt bij aan het versterken van het merk Zeeland. Onderstaand volgen de belangrijkste cijfers voor de verschillende domeinen.

Zeeland Live + Work: meer bereik jongeren

Bezoekersaantallen en herkomst

Van januari t/m mei 2023 waren er 59.500 bezoeken op Zeeland Live + Work. Dat is 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Als we kijken naar uitsluitend verkeer dat via de zoekmachines op Zeeland Live + Work komt, waren de 3 provincies waar de meeste bezoeken vandaan kwamen Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Opvallend is dat het aantal bezoeken uit Zuid-Holland zijn gedaald, en het aantal bezoeken uit Noord-Holland juist zijn gestegen. Het aantal bezoeken uit Noord-Brabant is nagenoeg gelijk gebleven.

Herkomst Zeeland Live + Work

Leeftijd

Als we kijken naar de grafiek hiernaast, zien we dat het aandeel (young) professionals het grootst is. We zien een lichte stijging binnen de studenten en (young) professionals categorieën. Dit is een goede ontwikkeling wanneer we kijken naar de doelstelling 'Zeeland positioneren als aantrekkelijke vestigingsregio, vooral onder jongeren'. 

Leeftijden Zeeland Live _+ Work

Meer jongeren bereikt via social media

Naast Zeeland.com als platform, dragen ook de social media kanalen bij aan het verwezenlijken van onze doelstellingen. Via de social media kanalen van Live + Work draaien we een campagne die altijd aan staat. Dit houdt in dat er altijd advertenties draaien. Binnen deze campagne hebben we diverse doelgroepen, waaronder de doelgroep jongeren (25-34 jaar). Opvallend is dat het aandeel bezoeken van deze doelgroep de afgelopen periode is gestegen met 105% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De zichtbaarheid onder deze doelgroep is dus significant gestegen.

Always on campagne Zeeland Live + Work

Onderwijs

In de linker diagram kunnen we zien dat het aantal paginaweergaven van onderwijspagina’s op Zeeland.com in 2023 met 50,1% is gestegen ten opzichte van 2022. In de rechter diagram staan het aantal verwijzingen. Dit zijn de klikken vanuit een onderwijspagina op Zeeland.com naar de website van een onderwijsinstelling. Dit aantal is gestegen met 97%.

Het aantal paginaweergaven van onderwijs pagina's op Zeeland.com en het aantal verwijzingen naar andere websites

De Zeeuwse arbeidsmarkt

In de periode januari t/m mei 2023 zien we dat het aantal paginaweergaven, gegenereerd via de zoekmachines, van werken pagina's is gestegen met 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wanneer we kijken naar het totaal aantal paginaweergaven van werken pagina's (zowel via de zoekmachines als via andere (geadverteerd) kanalen), zien we een lichte daling. 

Wanneer we het hebben over de meest populaire sectoren op Zeeland.com, kunnen we concluderen dat de sector zorg en welzijn al een aantal jaren een flink aandeel heeft in het totaal aantal paginaweergaven. Vermoedelijk heeft dit te maken met de investeringen vanuit de Zorgpilot (samenwerking tussen de Provincie Zeeland, Viazorg en de Zeeuwse Huisartsencooperatie tussen 2019 en 2021), waarmee we ons richtte op het aantrekken van zorgprofessionals. Dit kan voor autoriteit hebben gezorgd onder de doelgroep zorg en welzijn.

De meest populaire topsectoren op Zeeland.com

Zeeland Visit: verschuivingen in herkomst en leeftijd

Bezoekersaantallen en herkomst

Van januari t/m mei 2023 waren er 702.000 bezoeken op Zeeland Visit. Dat is 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De top 3 landen van herkomst, wanneer het gaat om verkeer via de zoekmachines, waren in beide jaren Nederland, Duitsland en België.

Nederland
In 2023 hadden we 75% meer bezoeken via de zoekmachines uit Noord-Holland dan in dezelfde periode in 2022. De oorzaak hiervan is vooralsnog onbekend.

Duitsland
De meeste Duitse bezoeken kwamen uit Noordrijn-Westfalen, gevolgd door Hessen. Waar in deze periode in 2022 Rijnland-Palts nog op nummer drie stond met 8% van het aantal bezoeken, stond in dezelfde periode in 2023 Baden-Württemberg op nummer drie met bijna 8% van het aantal bezoeken. Dit lijkt dus een opkomende markt.

België
In België heeft nog steeds Antwerpen het grootste bezoekersaandeel (bijna 25%). In januari t/m mei in 2022 hadden we een enorme toename in het aantal bezoekers uit Brussel. Dit jaar is dit weer terug op het niveau van 2021. Een mogelijk oorzaak van deze piek in 2022 zouden de coronapandemie en de coronamaatregelen die begin 2022 in meerdere landen werden versoepeld kunnen zijn.

Herkomst Zeeland Visit

Leeftijd

Het aandeel bezoeken van jong volwassenen is gestegen met 1,2%. Het aandeel volwassenen is iets gedaald met 1%. Het aandeel 55 plussers is gedaald met 1.5%. We hebben dus van januari t/m mei in 2023 een jongere doelgroep bereikt dan in dezelfde periode in 2022.

Leeftijden Zeeland Visit
* Bovengenoemde cijfers zijn bedoeld om inzicht te geven in de trends en resultaten. Deze data komt bij benadering overeen met de werkelijkheid, o.a. in verband met voorwaarde dat bezoekers de cookies dienen te accepteren om de data in te kunnen zien.