HomeHome
Home
Trendanalyse

Trends en resultaten Zeeland.com

Haven stad zomer
Joint Research Center Zeeland
North Sea Port

Trends en resultaten Zeeland.com

Het in de markt zetten van Zeeland als aantrekkelijke regio om te wonen, werken, studeren en recreëren. Dat is waar Zeeland.com zich op richt. We willen via de kanalen van Zeeland.com zoveel mogelijk mensen verbinden met Zeeland en de merkversterkende initiatieven die hier plaatsvinden. Het resultaat van onze inspanningen rapporteren we 3 keer per jaar. Ook brengen we trends in kaart die relevant zijn voor organisaties in Zeeland.

Sterk merk Zeeland

Een sterk merk Zeeland draagt bij aan het kunnen oplossen van verschillende vraagstukken, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid van Zeeland als vestigingsregio voor met name een jongere doelgroep en de spreiding van toeristen in tijd en plaats. De activiteiten van Zeeland.com richten zich op het managen van het merk Zeeland op die factoren die op dit moment onvoldoende herkend worden, zoals vernieuwing, werkgelegenheid en het aanbod van activiteiten. Dit doen we vanuit de positionering Shaping the future delta. Shaping the future delta omvat de ontwikkelingen die in Zeeland plaatsvindt om duurzaam samen te leven in een dynamische delta. Hier lees je meer over de merkpositionering van Zeeland.

Zeeland.com totaal

Juni t/m augustus

  • 901.250 bezoeken (+8,5% t.o.v. 2022)
  • 2,5 pagina's per bezoek
  • 2 minuten en 40 seconden op Zeeland.com per bezoek
  • 560.250 doorklikken naar andere websites

Integrale aanpak

Zeeland.com bestaat uit de subdomeinen Visit en Live+Work. Ondanks dit onderscheid worden bezoekers over de verschillende domeinen bediend: wat interessant is voor een toeristische bezoeker kan tenslotte ook interessant zijn voor iemand die geïnteresseerd is in wonen en werken. Deze kruisbestuiving draagt bij aan het versterken van het merk Zeeland. Onderstaand volgen de belangrijkste cijfers voor de verschillende domeinen.

Zeeland Live + Work: 20% groei

Bezoekersaantallen en herkomst

Van juni t/m augustus 2023 waren er 48.300 bezoeken op het onderdeel Zeeland Live + Work op Zeeland.com. Dat is 20% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De campagne op Concert at SEA heeft bijgedragen aan deze forse stijging. Deze campagne heeft 2.090 nieuwe inschrijvingen voor de nieuwbrieven opgeleverd.

Als we uitsluitend kijken naar verkeer dat via de zoekmachines op Live + Work kwam (organisch verkeer), waren de drie provincies waar de meeste bezoeken vandaan kwamen Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Er waren relatief minder bezoeken uit Zuid-Holland en Noord-Holland en juist meer uit Noord-Brabant.

Cijfers herkomst Zeeland Live + Work

Leeftijd

Als we kijken naar de grafiek hiernaast, zien we dat er nauwelijks verschuivingen in leeftijdsgroepen hebben plaatsgevonden ten opzicht van vorig jaar. We zien dat de groep studenten en young professionals tussen juni en augustus 2023 voornamelijk geïnteresseerd waren in evenementen en vacatures, waar dit bij de andere leeftijdsgroepen voornamelijk evenementen en woningen waren. Vacatures kwamen bij de laatste twee groepen op de derde plek.

Cijfers leeftijden Zeeland Live + Work juni t/m augustus 2023

Wederom meer jongeren bereikt via social media

Naast Zeeland.com als platform, dragen ook de social media kanalen bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen. Via de sociale media kanalen van Live + Work loopt een campagne die 'altijd aan staat' (always on campagne). Binnen deze campagne hebben we diverse doelgroepen, waaronder de doelgroep jongeren (25-34 jaar). In de vorige trendanalyse (januari t/m mei) zagen we al een forse stijging van het aantal bezoekers vanuit deze leeftijdscategorie, ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Ook in deze periode zien we weer een stijging ten opzicht van vorig jaar (76%).

Posts uit de 'Always On' campagne van Live + Work

Onderwijs

Het aantal paginaweergaven van onderwijs pagina’s in de periode juni t/m augustus 2023 is gestegen met zo'n 8%. Als we uitsluitend kijken naar verkeer via de zoekmachine, dan is deze groei zelfs 35%. Het aantal paginaweergaven per maand ligt 9,5% lager dan in de vorige periode, januari t/m mei 2023. Dat is te verklaren door de zomervakantie die in deze periode plaatsvond. Wel worden meer paginaweergaven gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal klikken naar een onderwijsinstelling is ruim 50% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Cijfers onderwijs Zeeland.com juni t/m augustus 2023

De Zeeuwse arbeidsmarkt

In de periode juni t/m augustus 2023 zien we dat het aantal weergaven van werken pagina’s, via de zoekmachines (organisch verkeer), is gestegen met 23% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het totaal aantal paginaweergaven vanuit alle kanalen (= social media, e-mail, zoekmachines, etc.) is gestegen met 20%.

We verwezen bijna 40% van het verkeer op werken-pagina’s door naar vacatures. Het aantal klikken naar vacatures vanaf werken pagina’s is gestegen met ruim 20%.

Wanneer we kijken naar de meest populaire sectoren op Zeeland.com, zien we wederom dat de sector Zorg en Welzijn het grootste aandeel heeft. Zoals in de vorige trendanalyse ook benoemd, komt dit mogelijk door de investeringen vanuit de gemeenschappelijke wervingscampagne met de zorgsector. Waar in dezelfde periode vorig jaar Food, Agri en Aqua nog op nummer 2 stond, zit deze sector dit jaar niet meer in de top 3.

Cijfers werken pagina's Zeeland.com juni t/m augustus 2023

Zeeland Visit: 10% groei

Bezoekersaantallen en herkomst

Van juni t/m augustus 2023 waren er 857.000 bezoeken op Zeeland Visit. Dat is 10% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stabiele top-3 landen van herkomst waren, net zoals we zagen in de vorige trendanalyse: Nederland, Duitsland en België.

Nederland
Sinds juni 2022 is het aantal bezoeken uit Noord-Holland sterk gestegen. Hoewel het aandeel bezoekers uit deze provincie in de periode juni t/m augustus 2023 wat is gedaald, lijken we de trend betreffende het grotere aandeel bezoekers uit Noord-Holland vast te houden. Nu hier weer een daling inzit, is interessant om te zien hoe het aandeel bezoeken uit Noord-Holland zich verder zal ontwikkelen gedurende de rest van het jaar. Het aandeel bezoeken uit Zuid-Holland is gedaald. Het aandeel bezoeken uit Noord-Brabant is daarentegen gestegen. Hier lijkt dus een kleine verschuiving te hebben plaatsgevonden.

Duitsland
De meeste Duitse bezoeken kwamen net als begin dit jaar, uit Noordrijn-Westfalen, gevolgd door Hessen en Baden-Württemberg. In dezelfde periode vorig jaar stonden Beieren en Rijnland-Palts nog op nummers 2 en 3, gevolgd door Baden-Württemberg. Baden-Württemberg lijkt, zoals in de vorige trendanalyse ook benoemd, een opkomende markt. Deze trend lijkt zich dus voort te zetten.

België
In België bestaat de top-3 regio’s met het grootste bezoekersaandeel nog steeds uit Antwerpen, Brussel en Gent. Dit was zowel in dezelfde periode in 2022 het geval, als in januari t/m mei van 2023.

Cijfers herkomst Zeeland Visit juni t/m augustus 2023

Leeftijd

Het aandeel volwassenen is iets gestegen met bijna 1%. Het aandeel 55 plussers is gedaald met bijna 2%. We hebben dus in de periode juni t/m augustus 2023 een iets jongere doelgroep bereikt dat in dezelfde periode in 2022.

Cijfers leeftijden Zeeland Visit juni t/m augustus 2023
* Bovengenoemde cijfers zijn bedoeld om inzicht te geven in de trends en resultaten. Deze data komt bij benadering overeen met de werkelijkheid, o.a. in verband met voorwaarde dat bezoekers de cookies dienen te accepteren om de data in te kunnen zien.