Over deze route

Deze route (36 km) volgt de contouren van het eiland Noord-Beveland. Onderweg kom je door verschillende dorpen, zoals Kortgene, Wissenkerke, Kats en Colijnsplaat.

Noord-Beveland ligt ingeklemd tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer. De meeste dijken hebben een buitendijks fietspad, waardoor je steeds parallel aan het water fietst. Achter de dijken liggen verschillende inlagen: natte natuurgebieden waar je veel vogels kunt spotten.

Aan de voet van de Zeelandbrug ligt Colijnsplaat, of kortweg ‘Colijn’. De plaatselijke visafslag verhandelt zo’n 750 ton vis en 500 ton garnalen per jaar. Vooral op donderdag is het leuk om hier een kijkje te nemen.

Dit ga je zien

 • 1
 • 13
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 29
 • 21
 • 20
 • 5
 • 6
 • 7
 • 23
 • 24
 • 37
 • 8
 • 33
 • 32
 • 9
 • 39

Beschrijving

Inlagen

Inlagen zijn kleine, secundair gevormde polders, die achter de zeedijk liggen op plaatsen waar men een dijkdoorbraak vreesde. Inlagen waren oorspronkelijk akkers en weiden. Men bouwde landinwaarts een nieuwe dijk, het materiaal daarvoor werd achter de Oosterscheldedijk afgegraven. Daardoor kwam het deels onder water te staan en was daardoor niet langer bruikbaar voor landbouw. Deze diepgelegen natte moerassen zijn mooie, waardevolle natuurgebieden. De inlagen zijn erg belangrijk voor vogels. Vooral de inlagen die grotendeels uit open water bestaan, zijn het hele jaar zeer rijk aan vogels.

Wissenkerke

Wissenkerke is halverwege de 17e eeuw ontstaan, na bedijking van de gelijknamige polder. Voor de stormvloeden van 1530 en 1532 bestond al eerder een Wissenkerke, wat zuidelijk van het huidige dorp lag. De oude kern vertoont nog het authentieke stratenpatroon.

Kortgene

Dit is de enige plaats op Noord-Beveland die ooit stadsrechten had. Toch duurde het nog tot in de 20e eeuw voordat de belangrijkheid van Kortgene toenam. De in die tijd ontstane veerdienst was de enige die auto’s kon vervoeren. De voormalige veerhaven is nu tot jachthaven omgetoverd, waar het ’s zomers een drukte van belang is.

Kats

De oorspronkelijke bewoners van het kleine, idyllische dorpje Kats kwamen uit alle windstreken. Een aantal mensen die geholpen hadden met de bedijking eind 16e eeuw waren ‘blijven hangen’. Anderen kwamen van verderop en bouwden als koper of pachter een bestaan op. Tegenwoordig is Kats een kunstenaarsdorp.

Colijnsplaat

Volgens de monumentenwet is Colijnsplaat sinds 1996 beschermd dorpsgezicht. Dit door het rechte en nauw uitgevoerde stratenplan wat volledig op de tekentafel tot stand is gekomen. In Colijnsplaat is ook een grote vismijn gevestigd, waar het een drukte van belang is op donderdagmiddag als er vis en garnalen worden geveild. Neem er gerust eens een kijkje!

 • 13
 • 12
 • 29
 • 21
 • 20
 • 23
 • 24
 • 37
 • 33
 • 32
 • 39