HomeHome
Home
Visit

Over deze route

Een wandelroute (3,9 km) door vissersdorp Yerseke, langs het zilte water van de Oosterschelde. Onderweg kom je veel te weten over twee belangrijke bodemschatten van Zeeland; mosselen en oesters!

De bronzen mosselman op het havenhoofd in Yerseke staat symbool voor een lange traditie. Kotters brengen hier ladingen mosselen aan wal. Via de plaatselijke mosselveiling gaat het 'zwarte goud' de hele wereld over.

Onderweg kom je langs de historische oesterputten. Hier worden nog altijd oesters gekweekt, een echte Zeeuwse delicatesse. Strijk na je wandeling neer bij een van de restaurants in het dorp en neem de proef op de som!

Beschrijving

Yerseke is meer dan 1000 jaar oud. Het is ontstaan op een verzande kreek, de Yersek-Ee. Zo’n zogenaamde kreekrug lag hoog in het landschap. Hierop ontstonden wegen en nederzettingen. Het centrum van Yerseke ligt rond de oude kerk, vanaf hier lopen alle straten iets naar beneden.

Yerseke is van oorsprong een boerendorp. Het had geen directe verbinding met de zee. De nederzetting Yersekendam, twee kilometer noordwaarts, had dat wel. Na de stormvloed van 1530 is dit land niet meer opnieuw op de zee veroverd. De Oosterschelde bleek na verloop van jaren rijk aan o.a. schelpdieren. Na 1870 is men zich in Yerseke gaan toeleggen op de mossel- en oestercultuur. De bevolking van Yerseke verviervoudigde in enkele decennia.

 • Start bij het voormalige gemeentehuis, gebouwd in 1914.
  • Linksaf de Paardenmarkt op.
  • Links aanhouden en door de Stokvisstraat naar de Oude Torenstraat lopen, hier linksaf.
  Mogelijk dankt de Stokvisstraat haar naam aan een winkeltje waar stokvis (gedroogde kabeljauw) werd verkocht.
 • Langs de voorkant van de kerk lopen en linksaf de Dreef ingaan.
 • Rechtsaf de Vierstraat in en doorlopen tot aan de dijk. Na de villa linksaf de dijk op gaan. Na +/- 100 meter zie je aan de rechterhand de oestercomplexen liggen.
  Er zijn drie oestercomplexen met daar tussenin insteekhaventjes waar vissersschepen bij hoogwater kunnen aanleggen om hun lading te lossen. De oesterkweek vindt plaats in de Oosterschelde en in de Grevelingen. De oesterbassins dienen als natte pakhuizen voor de oesters.

Het oudste oestercomplex ligt vlak naast de haven. Dit is omstreeks 1870 gelijktijdig met de eerste haven aangelegd. De bassins staan in verbinding met de Oosterschelde en kunnen door middel van sluizen bij eb het water lozen en bij vloed voorzien worden van schoon Oosterscheldewater. Bij de verschillende oesterbedrijven kom je meer te weten over de producten, de cultuur en de kweek van de oesters. Neem even plaats op de “klapbank”, hier lees en hoor je verhalen van het Yerseke van vroeger.

 • Verder lopend over de Havendijk passeer je een kreeftenpark. Na het restaurant met loopbrug ga je rechtsaf een smal dijkje op naar de oesterputten.
  Dit oesterbassin is het oudste en meest oorspronkelijke. Sommige oesterloodsjes zijn half in de dijk gebouwd; ’s zomers koeler en ’s winters warmer.
 • Het dijkje buigt naar links en komt uit bij de Prins Willem Alexanderhaven.
 • Trapje af, langs het water lopen en rechtsaf langs de haven verder over de Kettingweg. Neem aan het eind de smalle doorgang naar de Prinses Beatrixhaven.

Bovenop de dijk, met uitzicht over de havens, staat de Stuurhut, een praathuis waar veel dorpsnieuwtjes doorgegeven worden. In de Prinses Beatrixhaven liggen oesterschepen, schepen van sportvissers en plezierjachten. Bij hoogwater kunnen hier kleine vissersschepen aanleggen om hun lading te lossen.

 • Loop langs het water, rechtsaf de pier op tussen de Prinses Beatrixhaven en de Koningin Julianahaven.
 • Aan het eind van de asfaltweg de dijk opgaan via het trapje.
  Vanaf de dijk heb je prachtig uitzicht over de Oosterschelde en het Verdronken land van Zuid- Beveland. Hiervandaan heeft men een prachtig uitzicht over de Oosterschelde.

Duidelijk zijn de bakens (jonge boompjes) te zien die de mossel- en oesterpercelen afbakenen.

 • Dezelfde weg terug tot aan de winkel in scheepsbenodigdheden, hier rechtsaf langs het water, de Koningin Julianahaven.

Dit is de thuishaven van de Yersekse mosselkotters.

Mosselen worden gekweekt op percelen in de Waddenzee en de Oosterschelde. Het verwateren gebeurt in de Oosterschelde. Dit is nodig om de aangevoerde mosselen weer in conditie te brengen en te ontstressen. Daarna worden ze weer opgevist en ingepakt voor vervoer naar de consument.

 • Volg de weg langs de haven. Aan het eind van de haven, bij het parkeerterrein, links het trapje op naar de dijk en direct rechts via het voetpad de dijk op. Op het eind de weg oversteken en linksaf via de andere dijk de route vervolgen.
  Voor wie het bekende Mosselmannetje wil zien: bij het parkeerterrein rechtsaf en nogmaals rechtsaf.

Het eerste gebouw aan de rechterkant is de Mosselveiling. De enige mosselveiling ter wereld! Hier worden alle mosselen van de bodemcultuur aangeleverd en verhandeld. Aan het eind staat het Mosselmannetje, loop dezelfde weg terug.

 • Ter hoogte van het strandje van Yerseke linksaf de trap af, de weg oversteken en het voetpad over de smalle dijk volgen.
  Het strandje van Yerseke is opgespoten. Op deze plaats lag vroeger een haventje, bij de kleine nederzetting Yersekendam.

Volg de dijk tot de kruising van vijf wegen, volg rechtsaf het voetpad naar beneden en ga de Kaaistraat in. Neem de eerste straat links, de Noordzandstraat. Loop deze straat uit, je bent terug op het Kerkplein.
Hier staat het koenckelpotmonument.Hierop staan, behalve de historie van het koenckelen, ook enkele koenckelliedjes te lezen.

Tip:
Neem onderweg of na de wandeling ook zeker de tijd om mosselen of oesters te proeven!