HomeHome
Home
Visit

Over deze route

Deze interactieve fietsroute krijg je aangeboden vanwege het 10-jarig bestaan van het Kavelruilbureau Zeeland. Het Kavelruilbureau Zeeland van de Provincie Zeeland helpt bij het vrijwillig ruilen van kavels grond. Door vrijwillig ruilen van kavels grond verbeteren we de agrarische landbouwstructuur in Zeeland. Zo zorgen we samen voor het toekomstbestendig maken van onze provinciale landbouw. Het thema van deze fietsroute is het onzichtbare in het landschap zichtbaar te maken.

Als je rondkijkt in Zeeland zie je veel prachtige natuur en landbouw. Maar wat je niet ziet is hoe het komt dat Zeeland zo is ingericht. Neem bijvoorbeeld het Walcherse landschap. In de Tweede Wereldoorlog is Walcheren grotendeels verwoest door de Slag om de Schelde en de Inundatie. Walcheren moest na de oorlog opnieuw ingericht worden. Dit werd in die tijd gedaan door wettelijke ruilverkaveling. Dit hield toen in dat met verplichting het land opnieuw ingericht werd. Sommige boeren werden met hun bedrijf verplaatst naar andere locaties. Er was toen geen sprake van het vrijwillig ruilen van kavels.

Eind 1978 vond in Zeeland de eerste vrijwillige kavelruil plaats. Sindsdien heeft het vrijwillig ruilen van kavels grond veel invloed gehad op de indeling van Zeeland. Dit zie je ook terug in het Zeeuwse landschap. Sinds 2012 helpt het Kavelruilbureau Zeeland van de Provincie Zeeland bij het vrijwillig ruilen van kavels.

Wat doet het Kavelruilbureau Zeeland? Het Kavelruilbureau Zeeland is een initiatief van de Provincie Zeeland. Met vrijwillige kavelruil willen we de bedrijfsvoering van agrariërs te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verkorten van de reisafstand of het samenvoegen van percelen.

Daarnaast kunnen we maatschappelijke doelen realiseren. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een nieuwe weg of fietspad, het maken van natuur of zorgen voor wateropslag vanwege het veranderende klimaat. Wij hebben een goed beeld van de opgaven in het landelijk gebied en de beschikbare ruilgronden vanwege de samenwerking met de Zeeuwse overheden en (landbouw) organisaties.

Deze fietsroute (54 km) neemt je mee terug in de tijd met het verhaal van de Slag om de Schelde en de wederopbouw na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog. De link tussen deze gebeurtenissen en het hedendaagse Kavelruilbureau Zeeland wordt in beeld gebracht door middel van QR borden die verspreid door het landschap van Walcheren staan.

Je fietst langs meerdere restanten van de Tweede Wereldoorlog, zoals de bunkers bij Koudekerke die deel uitmaken van de linie op het zogeheten Landfront. Ook kan je een bezoek brengen aan het bunkermuseum en fiets je over kreken die zijn ontstaan door de inundatie. Daarnaast kom je langs kavels die vrijwillig geruild zijn op Walcheren en wordt er toegelicht waarom deze kavelruilen hebben plaatsgevonden. Zo wordt de gedachtegang achter de inrichting van Walcheren duidelijk en kun je zelf ondervinden wat het Kavelruilbureau Zeeland van Provincie Zeeland hier nog dagelijks voor betekent. Fiets je mee?

Dit ga je zien

 • 58
 • 57
 • 38
 • 56
 • 1
 • 2
 • 53
 • 09
 • 08
 • 07
 • 48
 • 44
 • 3
 • 42
 • 40
 • 4
 • 41
 • 12
 • 11
 • 13
 • 15
 • 46
 • 47
 • 51
 • 21
 • 54
 • 5
 • 60
 • 37
 • 61
 • 33
 • 32
 • 6
 • 36
 • 34
 • 62

Beschrijving

Minicamping / Zorg- en Kaasboerderij Pitteperk

Bij deze boerderij is in 2012 het startschot gegeven voor het Kavelruilbureau Zeeland. Sindsdien zet het Kavelruilbureau zich in voor het vrijwillig ruilen van kavels. Nog voor het ontstaan van het Kavelruilbureau heeft deze boerderij deelgenomen aan de ruilverkaveling. Wat is het verschil tussen ruilverkaveling en kavelruilen? Ruilverkaveling is de verplichte vorm van landinrichting, wat na de Tweede Wereldoorlog werd ingezet voor de wederopbouw. Dit werd toen wettelijk bepaald. Kavelruilen is de vrijwillige variant van landinrichting. Eind 1978 vond in Zeeland de eerste vrijwillige kavelruil plaats. Het kenmerkende verschil is dus de vrijwilligheid. Het Kavelruilbureau Zeeland ruilt alleen op basis van deze vrijwilligheid.

Slag om de Schelde

Tussen knooppunt 8 en 07 fiets je langs bunkers die gebruikt werden tijdens de tweede wereldoorlog. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vond de Slag om de Schelde plaats. Walcheren stond onder water. Hoe moest het nu verder? Scan de QR code die bij de bunkers staat of bezoek de volgende link om erachter te komen: https://www.zeeland.nl/ruimte/kavelruilbureauzeeland/slagomdeschelde

Westkapelse Kreek

Hier fiets je over de Westkapelse Kreek. In 1944 is de dijk bij Westkapelle gebombardeerd om Walcheren onder water te zetten zodat de geallieerden hun troepen konden bevoorraden in Antwerpen. Deze dijk kregen ze na de Tweede Wereldoorlog niet meer dicht. Zo is de kreek ontstaan.

Kavelruil Westkapelle

In dit gebied heeft een vrijwillige kavelruil plaatsgevonden waarbij de agrarische structuur aanzienlijk is verbeterd. Wat houdt dit eigenlijk in? Scan de QR code in het land, of bezoek de volgende link om erachter te komen: https://www.zeeland.nl/ruimte/kavelruilbureauzeeland/kavelruil-westkapelle

Wederopbouw

Na de verwoesting van de Slag om de Schelde en de inundatie moest Walcheren opnieuw opgebouwd worden. Walcheren werd de proeftuin voor de rest van Nederland wat betreft de wederopbouw. Meer weten? Scan de QR code op het bord, of bezoek de volgende link om erachter te komen: https://www.zeeland.nl/ruimte/kavelruilbureauzeeland/wederopbouw

Veerse kreken

Je fietst voorbij knooppunt 32 langs de Veerse kreken en het Veerse bos. Dit gebied is ontstaan als gevolg van de inundatie van Walcheren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De toen gevormde diepe getijdengeulen en het daarna rondom aangeplante bos hebben zich ontwikkeld tot een prachtig recreatie gebied. 

Kavelruil Veere

In dit gebied heeft een kavelruil plaatsgevonden, waardoor agrariërs minder afstand hoeven af te leggen naar hun land. Daardoor is er ook nieuwe natuur aangelegd. Wil je weten wat dit inhoud?  Scan de QR code in het land, of bezoek de volgende link om erachter te komen: https://www.zeeland.nl/ruimte/kavelruilbureauzeeland/kavelruil-veere

 • 58
 • 57
 • 38
 • 56
 • 53
 • 09
 • 08
 • 07
 • 48
 • 44
 • 42
 • 40
 • 41
 • 12
 • 11
 • 13
 • 15
 • 46
 • 47
 • 51
 • 21
 • 54
 • 60
 • 37
 • 61
 • 33
 • 32
 • 36
 • 34
 • 62