Over deze locatie

De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken en vormt de scheiding tussen het zoete Volkerakzoommeer en de zoute Oosterschelde. De ca. 7 kilometer lange dam loopt van de Grevelingendam naar Sint Philipsland (N257). De Krammersluizen zijn onderdeel van de Philipsdam.

Door de aanleg van de Oosterscheldekering werd het verschil tussen eb en vloed minder. Maar voor flora, fauna en de belangrijke mosselcultuur is die getijdenwerking juist nodig. Om deze weer te versterken zijn de Philipsdam en de Oesterdam aangelegd. 

De Krammersluizen hebben een innovatief systeem voor het scheiden van zoet en zout water. De landbouw profiteert van het zoete water en het zoute water maakt de mossel- en oestercultuur mogelijk. Jaarlijks maken rond de 90.000 schippers (recreatie- en beroepsvaart) gebruik van de Krammersluizen. De sluizen zijn afgeschermd voor het publiek, maar goed te bekijken vanaf de uitkijktoren.

Contactgegevens & Openingstijden

Openingstijden

Contactgegevens

Philipsdam (N257)
Bruinisse


Bekijk route