HomeHome
Winternatuur
ganzen

Ganzentelling tijdens de winter

Geschreven door: Ted Sluijter

In de wintermaanden organiseert SOVO Vogelonderzoek maandelijks een landelijk dekkende ganzentelling. Ted Sluijter en zijn oudste zoon Maarten, beide fervent vogelaars, tellen samen in het mooie Schouwen-Duiveland. Lees in dit blog hoe vader en zoon Sluijter, ook wel team Sluijter genoemd, dit ervaarden! Misschien is het ook wel wat voor jou?

Kale akkers tijdens de winterperiode

De akkers zijn nog kaal in deze tijd. Hier en daar staat nog een perceel bladrammenas. Dit is een soort tussengewas en wordt door akkerbouwers gebruikt als groenbemester. Het voegt stikstof en organische stof toe en bestrijdt op biologische manier bietencystenaaltjes. Bij Westenschouwen kijken we over zo’n perceel. De nekken van wat nijlganzen steken er boven uit. Ook vliegen er wat kleine zangvogels rond; aan het vliegbeeld en geluid determineren we ze als graspiepers.

Tureluurs en Zwarte Ruiters

Natuurmonumenten doet het beheer van deze inlaag langs de Zuidkust van Schouwen. Er is ruigte verwijderd en het gebied is gereedgemaakt voor begrazing. Dat ziet er goed uit voor de vogels! Vooral weidevogels als kievit en scholekster profiteren hiervan. Maar zeker ook kustvogels als sterns, kluut en misschien zelfs bontbekplevier. Het gros hiervan is trekvogel en zit nu nog lekker in de warmte tot in Afrika. Wel aanwezig zijn grauwe ganzen. Ze zitten al paarsgewijs in de inlaag. Nog een paar weken en dan gaan ze alweer broeden. In de natte stukjes van de inlaag zien we een aantal voedselzoekende tureluurs en zwarte ruiters.

Hier en daar komen we een buizerd tegen. Meestal zitten ze op een paal of straatlantaren om energie te besparen. Ze turen met hun ogen de bodem af op zoek naar voedsel, zoals kleine knaagdieren. Daarnaast zien we vooral groepen brandganzen, te herkennen aan het grafische zwart-wit verenkleed en hun keffende geluiden. Maar ook groepen grauwe ganzen. Deze gans heeft een stevige oranje snavel die uitstekend dienst doet bij het graven en verorberen van wortels. De akkers afturend valt ons oog op een geweldenaar: slechtvalk! Onbewogen zit deze op een kluit. Voedsel in overvloed hier met groepen kieviten en allerlei eenden. Wie ooit een slechtvalk heeft zien jagen, zal dit niet gauw vergeten. Het is misschien wel de snelste vogel op aarde.

Boven een extensief beheerd weiland stijgt een kleine vogel al zingend schuin omhoog en gaat stil hangen. Heerlijk dat voorjaarsgeluid van de veldleeuwerik. Ondanks de grauwe lucht met een miezerig regentje hangt dat voorjaar onontkoombaar in de lucht. Iets verderop staat een fraaie grote zilverreiger in een oppertje van een dijkje. Een flinke groep kleine zangvogels in een stoppelveld blijkt een gemengde groep groenling, kneu en putter. Inmiddels hebben we het hele telgebied gehad en alle ganzen genoteerd. Tijd voor een toetje: zeezijde Brouwerdam.

Er is een fris windje aan de zeezijde Brouwersdam. Maar we kunnen grotendeels alles vanuit de warme auto zien. Her en der groepjes brilduikers en middelste zaagbekken. Ook zij hebben het voorjaar in de bol want er wordt door de mannetjes druk het hof gemaakt aan de vrouwtjes. Balts noemen we dat bij vogels. Niet eens zo heel ver weg ook een groep zwarte zee-eenden en zelfs een grote zee-eend. Op de dam zelf, in de glooiing zijn verschillende steltlopers voedsel aan het zoeken; steenloper, drieteen- en kanoetstrandloper, maar ook rotgans en scholekster.

Van de brouwersdam naar de Poolcirkel

We bespeuren een tweetal paarse strandlopers op de glooiing, waarvan eentje met ring en klein een groen vlaggetje aan een poot. Deze vlaggetjes met inscriptie worden gebruikt om de vogels individueel te herkennen. Met verrekijker, telescoop of goede camera met lens kun je de inscriptie lezen en invoeren op een speciale website.

Thuisgekomen doen we dat en we krijgen direct de levensgeschiedenis van deze paarse strandloper. Het beestje pendelt al 4 jaar tussen het overwinteringsgebied hier aan de Brouwersdam en het broedgebied op Spitsbergen. Daar krijg je even kippenvel van. Zo ver binnen de poolcirkel. Recht over de kaart vliegend is dat vanaf de Brouwersdam 1.500 km naar de Noordkaap van Noorwegen. En dan nog eens 1.000 km over de ijszee. Respect.

Meer blogs lezen?

Kunst spotten op straat, vermaak in de Zeeuwse steden, op pad met het Zeeuwse wildlife of de natuur in duiken. In Zeeland is van alles te beleven. Wil jij je laten inspireren om jouw bezoek aan Zeeland nóg mooier te maken? In onze blogs lees je hoe Zeelandfans hun verblijf in Zeeland beleven. Je vindt ze op onze blogpagina!