HomeHome
Visit
Eilanden
West Zeeuws-Vlaanderen
Hooglander-zwin-zeeuws-vlaanderen

West-Zeeuws-Vlaanderen

Omgeven door de Westerschelde en de Noordzee is West-Zeeuws-Vlaanderen een geliefde bestemming voor badgasten en natuurliefhebbers. Het ligt tegen Belgiƫ aan en heeft daardoor een Bourgondische sfeer. Toch hebben de stranden, duinen en uitgestrekte polders een typisch Zeeuws karakter. Wandelend of fietsend door West-Zeeuws-Vlaanderen kom je in plaatsen zoals artistiek Groede, cultuurhistorisch Aardenburg of bourgondisch Sluis. Maar ook door oude polders, over dijken, langs natuurgebieden en op eindeloze stranden.

Zeeuws-Vlaanderen

Geschiedenis

In de vroege middeleeuwen behoorde West Zeeuws-Vlaanderen tot het Frankische rijk. De Franken hadden de macht van de Romeinen in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden overgenomen. Veel mensen woonden er niet. Aardenburg is de oudste stad van Zeeland. Tijdens de vele opgravingen zijn vooral overblijfselen uit de Romeinse tijd gevonden. De monniken van de Gentse Sint-Baafsabdij bouwden na 925 de Sint Bavokerk. In het oudste deel van de kerk vind je bouwmateriaal dat vermoedelijk afkomstig is van het Romeinse Castellum uit de jaren 175 tot 270 na Chr.

Bloeitijd

Zonder de bescherming van een waterkering liep het land bij elke vloed over. De dertiende eeuw was een bloeitijd voor het gebied. Uit het veen, dat ooit was overspoeld door de zee en daardoor doordrenkt van natrium, kon door verbranding zout worden gewonnen. Een kenmerkende economische activiteit voor de Middeleeuwen. Dit zout vond vooral in Vlaamse steden een gewillig afzetgebied. De afgravingen van het veen hadden tal van overstromingsrampen tot gevolg. In 1515 werd deze manier van zoutwinning dan ook verboden in Zeeland.

Dorpen en steden

Langzaam maar zeker groeiden de steden. Dijken werden opgehoogd en verbeterd. Eerst door monniken van abdijen uit Vlaanderen, later door burgerlijke overheden en particuliere maatschappijen. Dammen en sluizen werden aangelegd. Het platteland werd bebouwd en leverde veel geld op. Kastelen, boerderijen, bruggen, kloosters en wegen werden gebouwd. En er ontstonden nieuwe nederzettingen, zoals Cadzand en Groede. De dorpen en steden in West-Zeeuws-Vlaanderen kennen een rijke geschiedenis. Bij Aardenburg en Sint Kruis zijn sporen gevonden van de eerste boeren die zich daar vestigden.

Wassende water

Het oostelijk en westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen werd gescheiden door De Braakman, een oude zeearm. Na de Romeinse tijd is het gebied vermoedelijk geheel of grotendeels verlaten. Er brak een tijd aan van overstromingen, waardoor een waddengebied ontstond. Veel van de dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen waren vroeger eilanden. Het gebied werd regelmatig overspoeld door het wassende water. Vooral de Sint Elizabethsvloeden aan het begin van de 15e eeuw richtten veel schade aan. Tal van dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen zijn in het verleden verdwenen in de zee.

Staats-Spaanse Linies

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) bouwden de strijdende partijen - de Noordelijke Nederlanden versus de Spaanse kroon - een serie verdedigingswerken: de Staats-Spaanse Linies. De militaire verdedigingswerken zijn nog goed zichtbaar in het landschap van West-Zeeuws-Vlaanderen. De keten van oude forten, vestingen en liniedijken kun je al fietsend of te voet ontdekken.

Provincie Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen maakte tot 1600 deel uit van het graafschap Vlaanderen. Het werd als Staats-Vlaanderen tot 1795 bestuurd door de Staten Generaal van de Noordelijke Nederlanden. Vanaf juli 1814 werd Zeeuws-Vlaanderen onderdeel van de provincie Zeeland.

Meer over de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen

Natuur

Sporen van de strijd tegen het water zijn overal in het West-Zeeuws-Vlaamse landschap zichtbaar, in de vorm van dijken, kreken en kreek restanten. Kenmerkend voor de streek zijn de uitgestrekte stranden, hoge populieren bomen op de dijken, oneindige landweggetjes met oude knotwilgen, natte graslanden, schorren, slikken en duinen. De natuur in West-Zeeuws-Vlaanderen is grotendeels gevormd door het water. Er zijn drie belangrijke natuurgebieden: Het Zwin, de Verdronken Zwarte Polder en Waterdunen.

Vogelparadijs

Tussen Breskens en Groede staat de oudste gietijzeren vuurtoren van Nederland, een markante verschijning die al sinds 1867 op de zeewering staat. Niet ver van de vuurtoren staat een vogeltelpost. Trekvogels op de terugweg van Afrika naar het hoge noorden hebben de gewoonte hier uit te rusten om daarna samen de Westerschelde over te steken. Voor vogelliefhebbers dé kans om vele vogelsoorten te observeren.

Recreatiepunten

Waterdunen is één van de vier recreatiepunten die in het duingebied zijn aangelegd als onderdeel van het kustversterkingsproject. Dijken en duinen zijn versterkt om een superstorm te kunnen weerstaan, een storm die eens in de 4000 jaar kan voorkomen. De veiligheidsmaatregelen zijn gecombineerd met natuur en recreatie.

Je herkent de recreatiepunten aan de houten mast met witte vlag. Ter hoogte van natuurgebied de Herdijkte Zwarte Polder kijk je vanaf het uitkijkpunt over zee. Bij Nieuwvliet-Bad is een speeltuin in de duinen de trekpleister voor jong en oud. Bij Groede springt de futuristische overkapping van het openluchttheater in het oog. Een ideale stopplek voor fietsers en uitzichtpunt naar land- en zeezijde.

Attracties

West-Zeeuws-Vlaanderen barst van de belevenissen en attracties. En de gezonde zeelucht is nooit ver weg. Een actieve dag op het water of luieren op het strand. Buitendijks fietsen of wandelen langs de kust of door het weids en afwisselende polderlandschap. Winkelen in Sluis of de historie van West-Zeeuws-Vlaanderen onderzoeken in een van de vele musea. Je kunt hier alle kanten op.

Westerschelde Ferry

De Westerschelde is een van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Met de Westerschelde Ferry vaar je veilig in een klein half uur tussen de grote zeeschepen door naar d’n overkant. Tot de opening van de Westerscheldetunnel in 2003, was de veerdienst de enige verbinding tussen West Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. Nu is het fietsvoetveer de verbinding tussen Vlissingen en Breskens en biedt aansluiting voor mooie fiets- of wandeltochten in het Zeeuws-Vlaamse land. Meeuwen in de lucht, zandbanken in de verte en de golven van de Westerschelde die altijd weer een andere kleur hebben. Geen oversteek is hetzelfde