HomeHome
Home
Zeeland Visit voor stakeholders

Zeeland Visit voor stakeholders

Windsurfen Veerse Meer
Festival Onderstroom Vlissingen
Versgeplukte zeekraal en lamsoor

Samen Zeeland toeristisch sterk houden

De toeristische marketingstrategie van Zeeland gaat over het spreiden van bezoekers in tijd en plaats. Om dit te bereiken moeten we Zeeland jaarrond positioneren als kwaliteitsvolle toeristische bestemming om zo de schouderseizoenen beter te vullen en mensen meer laten zien en doen dan enkel aan de kust.

Zeeland Visit

Via het inspiratieplatform Zeeland.com/visit maar ook via de socialmediakanalen en de nieuwsbrief van Zeeland Visit naar alle ‘fans van Zeeland’ willen we het aanbod van Zeeland nog meer in de volle breedte zichtbaar maken. Dit doen we via drie typisch Zeeuwse thema’s: Zeeuwse Smaken, Stad & Ommeland en Wind door je Hoofd. We doen dit met als doel om huidige én nieuwe doelgroepen te inspireren en activeren om Zeeland (ook) in het voor- en naseizoen te bezoeken en ze meer te laten zien en doen dan enkel aan de kust.

Onze activiteiten

Eind vorig jaar is het Kernteam Toeristische Marketing Zeeland opgericht om de synergie in de toeristische marketing en promotie activiteiten te versterken. Geen nieuwe start, maar een vervolg op eerdere successen met als doel samen een nog betere invulling te geven aan de toeristische marketing van Zeeland. Het team bestaat uit drie thema coördinatoren vanuit de regio’s, een vertegenwoordiger vanuit de gezamenlijke natuurorganisaties in Zeeland en twee vertegenwoordigers uit team Zeeland Marketing (www.zeeland.com).

Begin februari organiseerden we een eerste succesvolle netwerkbijeenkomst om kennis te maken met onze stakeholders en kennis te delen door gezamenlijk ideeën te verzamelen die we in de ‘Zeeuwse toeristische etalage’ kunnen zetten om Zeeland te promoten. Vanuit dit netwerk worden we nu gevoed met initiatieven en ontwikkelingen uit de regio. Met deze samenwerking laten we lokale, regionale en centrale marketing en promotie elkaar maximaal versterken.

In het voorjaar zullen we de campagne Zeeuwse Smaken, die eerder liep in het najaar van 2022, opnieuw inzetten met nieuwe beelden. In de zomer streven we naar een ‘mini-campagne’ rond alle drie de thema’s om ook gasten die al in Zeeland verblijven te verleiden om meer van de provincie te ontdekken. Ook de campagnes vanuit De Zeeuwse Natuur & Landschap organisaties zullen op korte termijn gecontinueerd worden.

Contact

Wil je meer weten, heb je input of wil je sparren? Neem gerust contact met ons op!

  • Thema Zeeuwse Smaken: Ilse de Smit | 06-55348203 | ilse@bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl
  • Thema Stad en Ommeland: Mariela Libanio Battistella | 06-10595159 | mariela@ebirds.nl
  • Thema Wind door je Hoofd: Helma Wegdam | 06-22853674 | helma@eilandmarketingsd.nl

Voor vragen over het onderwerp natuur: Esther van Vonderen | 06-51557373 | e.van.vonderen@hetzeeuwselandschap.nl.

Voor vragen over Zeeland.com of de socialmediakanalen: Amber Neecke | am.neecke@zeeland.nl.