HomeHome
Home
Live-work
Westerschelde

Westerschelde

Luchtfoto van een vrachtschip op de Westerschelde
Vrachtschip op de Westerschelde
Westerschelde

Spitsuur op de Westerschelde

De Westerschelde is één van de drukst bevaren wateren ter wereld. Het is de toegangspoort tot de havens van North Sea Port en daarmee een belangrijke moor voor de Zeeuwse economie. En door de strategische ligging heeft de Westerschelde een rijke historie. Daarnaast is de Westerschelde een belangrijk natuurgebied waar niet alleen vogels, maar ook zeehonden leven. 

Strategische en kansrijke ligging

De handelsroute over de Westerschelde brengt veel bedrijvigheid met zich mee. De zeearm is een belangrijke transportader voor de economie in binnen- én buitenland. Door de uitzonderlijke open verbinding tussen de Noordzee en de Schelde is het een waardevolle toegangspoort tot de haven van Antwerpen.

Daarnaast liggen natuurgebieden 't Zwin, de Braakman en het Verdronken Land van Saeftinghe aan de oevers van de zeearm. Het biedt vogels een populaire broed- en overwinteringsplaats.

Havengebied aan de Westerschelde

De Westerschelde doorkruist het havengebied North Sea Port; het centrum van Europa. Hier zijn de havens van Vlissingen en Terneuzen onderdeel van. In de Zeeuwse havens meren schepen vanuit verschillende continenten aan om goederen te laden of lossen. Goederen die in de haven aankomen worden via spoor of binnenvaart verder vervoerd naar bestemmingen in heel Europa.

In het Zeeuwse deel van de havens vind je zo’n tweehonderd bedrijven, variërend van industrie en logistiek tot maritieme dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan grootmachten als Damen Shipyards Vlissingen, Dow Terneuzen en Verbrugge International. Het havengebied van North Sea Port is goed voor wel 100.000 banen.