HomeHome
Home
Live-work
Zeelandbrug

Zeelandbrug, een uniek bouwwerk over de zee

Wie Zeeland binnenrijdt ziet water. Oneindig ver. Vol bedrijvigheid. Op het water is het nooit stil. Hier wordt gesport, gewerkt en handel gedreven. Zeeuwen bouwen aan Zeeland, maar ook ver daarbuiten. Pioniers op waterbeheer en -technologie, maken we naam overal ter wereld. Niet verwonderlijk, als je de brug ziet!

Zeelandbrug uniek in cijfers en beeldbepalend

Wie van Rotterdam naar Zeeland komt, kan er niet omheen: de Zeelandbrug. Een van de meest herkenbare en gefotografeerde beeldelementen uit Zeeland. De bouw en exploitatie lag geheel in handen van de Zeeuwen. De watersnoodramp in 1953 leidde tot de aanleg van de Deltawerken. Want zo’n ramp, dat nooit meer! Dammen en keringen beschermen Zeeland sindsdien tegen de woeste Noordzee. Met deze keringen kwamen ook nieuwe wegen. Wegen die deuren openen en afstand tussen de eilanden verkortte. Een belangrijke verbinding mistte echter nog: die tussen Rotterdam en Zeeland. 

De Zeelandbrug was het antwoord. Twee jaar later opende Koning Juliana de brug voor het wegverkeer. De route naar Rotterdam werd verkort met 52 kilometer! Het is een bouwwerk dat respect afdwingt. Over de hele wereld. De cijfers liegen er niet om: 5022 meter lang; 54 pijlers, 52 overspanningen van gemiddeld 85 meter; een dubbele brug met een vrije doorvaart van 40 meter en 2 aanlegbruggen. Elke pijler staat in 3 putten van beton, 18 meter diep in de  bodem. Een veel gefotografeerd kunstwerk, maar wel praktisch. Passend in de omgeving. Wie over de lange brug rijdt ziet de overkant steeds dichterbij komen. En rondom overal water. Zover je oog reikt. En bedrijvigheid. Op het water is het nooit stil. Hier wordt gesport, vervoerd en handel gedreven. Zeeland is Land in Zee. 

Zeelandbrug uniek bouwwerk in Nederland

Na de watersnoodramp van 1953 bouwde Zeeland aan de wederopbouw van de ondergelopen delen van het land. Maar ze bedacht vooral innovatieve projecten ter voorkoming van een nieuwe ramp. De Deltawerken waren het antwoord. Met dammen en keringen moest de woeste Noordzee buiten het land gehouden worden. Tegelijk met de wederopbouw, groeide ook de industrie. De zeehavenindustrie Vlissingen-Oost kwam in ontwikkeling. Er was dringend behoefte aan een goede wegverbinding met de Randstad. Het Rijk had andere prioriteiten en geen geld voor deze wegverbinding over zee. De Zeeuwen wilden vooruit. Ze namen initiatief en bedachten zelf een plan. Ze zorgden dat de verbinding tussen Rotterdam en Zeeland tot stand kwam. De Zeelandbrug is een feit.

Ruim vijf kilometer lang in open water. Een unieke prestatie. Ooit de langste burg van Europa. Nog steeds de langste brug van Nederland. En de eerste brug in open water. Esthetisch door het herhalende ritme van de pijlers. En uniek door de manier waarop er gebouwd is. Een beeldbepalend element voor Zeeland. Een uniek bouwwerk voor heel Nederland. De brug is als element opgenomen in het Beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965. In 2015, precies vijftig jaar na de officiële opening van de brug, droeg minister Jet Bussemaker de brug voor als Rijksmonument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noemde de brug een topper als het gaat om infrastructuur na de wederopbouw. Op 15 december 2015 ontving de Zeelandbrug de status van Rijksmonument.