Zeesluis Terneuzen

Schip vaart de Zeesluis bij Terneuzen in, een van de belangrijke zeesluizen voor Zeeland
Onderoud aan de Zeesluis in Terneuzen
Werking van de Zeesluis Terneuzen

Aantrekkelijk maken voor jonge professionals

Zeeland heeft ambitie. Ambitie om te pionieren. Door Campus Zeeland halen we jonge technische professionals in huis, waardoor het bedrijfsleven wordt versterkt. Hier ga je aan de slag met vraagstukken over circulaire energie, duurzame landbouw en aquacultuur. Met als uiteindelijke doel om dé hotspot te worden voor offshorebedrijven, op- en overslag en de smart- en bio-based industry.

De poort naar Parijs

Door de directe ligging aan de Noordzee en België en Frankrijk als achterland verbinden de Zeeuwse havens zeevaart met binnenvaart. De Seine-Scheldeverbinding heeft hierbij een vergrotende impact. Verbeterde waterwegen, diepere kanalen en nieuwe verbindingen tussen havens. De Nieuwe Sluis Terneuzen biedt meer maritieme kansen. Zeven Europese havens worden hierdoor met elkaar verbonden: Rotterdam, Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Le Havre, Rouen en Duinkerke. Met Zeeland Seaports als voortvarende tussenstop. Trossen los!

Techniektoppers

51 27 12.0 N
3 33 40.8 E
Antwerpen
Rotterdam
67 km
81 km

Windenergie

51 27 12.0 N
3 33 40.8 E
Antwerpen
Rotterdam
67 km
81 km

Huis van de Techniek

51 27 12.0 N
3 33 40.8 E
Antwerpen
Rotterdam
67 km
81 km

130

Talentvolle leerlingen vmbo- techniek krijgen dit jaar voor het eerst de kans om gedeel- telijk onderwijs te volgen bij de Zeeuwse mbo-instelling Centrum voor TopTechniek. De 130 vierdejaarsleerlingen krijgen twee à drie dagen per week les op het centrum, zodat ze zich kunnen voor- bereiden op een soepeler overgang naar een volgende fase in hun opleiding. De initiatiefnemers hopen dat meer technici in Zeeland afstuderen en aan de slag kunnen bij Zeeuwse bedrijven.

570,6

Windenergie past binnen het Zeeuwse energiebeleid, omdat het goed is voor Zeeland én voor het milieu. Met het Rijk is afgesproken om in 2020 minimaal 570,5 MW windenergie in Zeeland beschikbaar te hebben. Ter vergelijking: landelijk moet er in 2020 6.000 MW windenergie worden opgewekt. En er zijn volop banen in de energiesector

130

Huis van de Techniek coördineert, regisseert en faciliteert in Zeeland de initiatieven die worden ontwikkeld om alle Zeeuwse leerlingen in het kader van hun loopbaanoriëntatie kennis te laten maken met de mogelijkheden die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen.
01
03
Internationale prestatie Scalda student

Ike Vermeulen (student Scalda CAD tekenen)

Ike Vermeulen heeft bij EuroSkills in Budapest de zesde plaats veroverd bij het CAD-tekenen. Tijdens de driedaagse wedstrijd heeft hij laten zien dat hij bij de top van Europa hoort. ""Een fantastische prestatie"", vertelt zijn docent Ronald Schroevers.

Een veelzijdig decor
De zee. Geschikt voor transport, handel, visserij en... inspiratie. Vele gedichten en schilderijen zijn ontstaan aan de kust. Maar de zee is niet alleen een inspiratiebron voor artistiekelingen. Juist de unieke ligging van land in zee geeft ruimte aan de creatieve industrie. Zeeland is niet alleen een doek voor kunstenaars, maar een toneel voor alle soorten creatievelingen. Denk maar aan de locatie van het festival Concert At Sea. Precies op de grens tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee, midden op de Brouwersdam. Kansen liggen voor het grijpen. Laat je inspireren door zee, wind en het Zeeuwse Licht. De rest komt vanzelf.
Lengte van de Deltawerken
Maeslandkering
700kilometer
Bathse Spuisluis