HomeHome
Live-work
Zeesluis Terneuzen

Zeesluis Terneuzen

Schip vaart de Zeesluis bij Terneuzen in, een van de belangrijke zeesluizen voor Zeeland
Onderoud aan de Zeesluis in Terneuzen
Werking van de Zeesluis Terneuzen

Aantrekkelijk maken voor jonge professionals

Zeeland heeft ambitie. Ambitie om te pionieren. Door Campus Zeeland halen we jonge technische professionals in huis, waardoor het bedrijfsleven wordt versterkt. Hier ga je aan de slag met vraagstukken over circulaire energie, duurzame landbouw en aquacultuur. Met als uiteindelijke doel om dé hotspot te worden voor offshorebedrijven, op- en overslag en de smart- en bio-based industry.

De poort naar Parijs

Door de directe ligging aan de Noordzee en België en Frankrijk als achterland verbinden de Zeeuwse havens zeevaart met binnenvaart. De Seine-Scheldeverbinding heeft hierbij een vergrotende impact. Verbeterde waterwegen, diepere kanalen en nieuwe verbindingen tussen havens. De Nieuwe Sluis Terneuzen biedt meer maritieme kansen. Zeven Europese havens worden hierdoor met elkaar verbonden: Rotterdam, Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Le Havre, Rouen en Duinkerke. Met Zeeland Seaports als voortvarende tussenstop. Trossen los!

Internationale prestatie Scalda student

Ike Vermeulen (student Scalda CAD tekenen)

Ike Vermeulen heeft bij EuroSkills in Budapest de zesde plaats veroverd bij het CAD-tekenen. Tijdens de driedaagse wedstrijd heeft hij laten zien dat hij bij de top van Europa hoort. ""Een fantastische prestatie"", vertelt zijn docent Ronald Schroevers.

Een veelzijdig decor
De zee. Geschikt voor transport, handel, visserij en... inspiratie. Vele gedichten en schilderijen zijn ontstaan aan de kust. Maar de zee is niet alleen een inspiratiebron voor artistiekelingen. Juist de unieke ligging van land in zee geeft ruimte aan de creatieve industrie. Zeeland is niet alleen een doek voor kunstenaars, maar een toneel voor alle soorten creatievelingen. Denk maar aan de locatie van het festival Concert At Sea. Precies op de grens tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee, midden op de Brouwersdam. Kansen liggen voor het grijpen. Laat je inspireren door zee, wind en het Zeeuwse Licht. De rest komt vanzelf.

Lengte van de Deltawerken

Maeslandkering
700kilometer
Bathse Spuisluis