Maintenance in Zeeland

Maintenance sector bezig bij de aanleg van de Sluiskil Tunnel
DOW Chemical ventilatoren maken ook gebruik van de Onderhoudsbranche in Zeeland
Onderhoud en maintenance in Zeeland aan een schip bij Damen Shipyards

Innovatief onderhoud

In Zeeland is de chemie- en procesindustrie een van de grotere sectoren. Hier komt ook veel onderhoud bij kijken. We zijn daarom in Zeeland altijd aan het innoveren op het gebied van maintenance. Dit doen we niet allemaal apart, maar we zoeken juist de samenwerking op om de onderhoudsbranche te verbeteren en zo andere industriĆ«n te ondersteunen met betrouwbare en goed onderhouden installaties.  

Ki<|MPi

Het Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (Ki<|MPi) stimuleert samenwerkingen tussen bedrijven. Het doel hiervan is innoveren met maintenance in de procesindustrie. Het Ki<|MPi heeft verschillende thema's binnen de onderhoudsbranche aangemerkt als belangrijk. Voor deze thema's rondom maintenance wordt gezocht naar verbeteringen en innovaties. 

Sinds 2011 zijn er 130 bijeenkomsten geweest, waaronder andere brainstormsessies gehouden werken om ideeën te genereren voor projecten. Deze zijn vervolgens opgepakt en ontwikkeld tot project. De aanvullende kennis die voor deze innovatieve projecten nodig is worden door vruchtbare samenwerkingen met externe partijen en onderwijsinstellingen gewaarborgd. 

10-20%

Dit project houdt zich bezig met het ontwikkelen van een management tool voor besluitvorming omtrent optimale reinigingsmethodes. Dit zal het imago van de branche versterken en bijdragen aan een economisch betere operatie. Een van de doelen is om de doorlooptijd met 10-20% te verkorten.

-25%

Het project is bezig met de ontwikkeling van een automatisch systeem dat een significante bijdrage levert aan het veilig en doelmatig reinigen van grote oppervlakte. Hiermee willen ze o.a. een 25% verlaging van de kosten berijken

25

Op het Maintenance Valuepark bij Dow in Terneuzen zijn dagelijks 25 gespecialiseerde bedrijven actief voor onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de (petro)chemische industrie
01
03

Circulair Onderhoud

Zeeland werkt op veel gebieden samen met Vlaanderen door middel van Interreg projecten. Zo ook op het gebied van circulair onderhoud. Onder leiding van het KicMPI en de Belgian Maintenance Association (BEMAS) werken verschillende partijen samen om de materiaal-voetafdruk te verkleinen en economisch voordeel te behalen in de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen. 

Het project zoekt naar innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld het voorkomen van reparaties en het hergebruiken van apparatuur op een duurzame manier. Ook wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe reinigingstechnieken voor het verminderen van afvalwater en het gebruik van chemische reinigingsproducten.

Samenwerken voor innovatieve Robotica toepassingen voor onderhoud

Smart Tooling

Het Smart Tooling project is een Interreg project tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland. Samen met partners uit beide regios worden innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie ontwikkeld. 

Veel installaties in de procesindustrie zijn verouderd, wat vraagt om goed onderhoud. De veroudering van installaties en de strengere regels op het gebied van veiligheid en milieu hebben er voor gezorgt dat partners de handen in een slaan. Ze zoeken innovatieve mogelijkheden om aan de regels te voldoen en betrouwbare installaties te hebben tegen zo laag mogelijke kosten.

Smart Tooling

50

Onderzoek laat zien dat er meer dan 50 robottoepassingen nodig zijn

11

Het projectmanagement van Smart Tooling bestaat uit 11 projectpartners
Kolen opslag kolencentrale Borsele