Maintenance in Zeeland

Maintenance sector bezig bij de aanleg van de Sluiskil Tunnel
DOW Chemical ventilatoren maken ook gebruik van de Onderhoudsbranche in Zeeland
Onderhoud en maintenance in Zeeland aan een schip bij Damen Shipyards

Innovatief onderhoud

De chemie- en de procesindustrie is één van de grotere sectoren in Zeeland. Hier zijn we altijd aan het innoveren op het gebied van maintenance. Dit doen we niet allemaal apart, maar zoeken juist de samenwerking op om de branche te verbeteren. Zo kunnen we andere industrieën ondersteunen met betrouwbare én goed onderhouden installaties. 

Innoveren in maintenance

Het Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (Ki<|MPi) stimuleert samenwerkingen tussen bedrijven. Het doel hiervan is innoveren met maintenance in de procesindustrie. Het Ki<|MPi heeft verschillende thema's binnen de onderhoudsbranche aangemerkt als belangrijk. Voor deze thema's rondom maintenance wordt gezocht naar verbeteringen en innovaties. Lees meer over de tien thema's en alle projecten

Ki<|MPi project

Beslissingsmodel industrieel reinigen

DOW Chemical
Ki<|MPi project

Coating Robot

Techniek in de praktijk

10-20%

Dit project houdt zich bezig met het ontwikkelen van een management tool voor besluitvorming omtrent optimale reinigingsmethodes. Dit zal het imago van de branche versterken en bijdragen aan een economisch betere operatie. Een van de doelen is om de doorlooptijd met 10-20% te verkorten.

-25%

Het project is bezig met de ontwikkeling van een automatisch systeem dat een significante bijdrage levert aan het veilig en doelmatig reinigen van grote oppervlaktes. Hiermee willen ze o.a. 25% van de kosten verlagen.

25

Op het Maintenance Valuepark bij Dow in Terneuzen zijn dagelijks 25 gespecialiseerde bedrijven actief voor onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de (petro)chemische industrie
01
03

Circulair onderhoud

Zeeland werkt op veel gebieden samen met Vlaanderen door middel van Interreg projecten. Onder leiding van het KicMPI en de Belgian Maintenance Association (BEMAS) werken verschillende partijen samen om de materiaal-voetafdruk te verkleinen én economisch voordeel te behalen in de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Zo ook op het gebied van circulair onderhoud.

Hierbij zoeken ze naar innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld het voorkomen van reparaties en het hergebruiken van apparatuur op een duurzame manier. Ook wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe reinigingstechnieken voor het verminderen van afvalwater en het gebruik van chemische reinigingsproducten. Bekijk hier alle projecten rondom circulair onderhoud. 

 

Robotica toepassingen

Het Smart Tooling project is een Interreg project tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland. Samen met partners uit beide regio's worden innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie ontwikkeld. De veroudering van installaties en de strengere regels op het gebied van veiligheid en milieu hebben er voor gezorgd dat partners de handen in een slaan. Ze zoeken innovatieve mogelijkheden om aan de regels te voldoen en betrouwbare installaties te hebben tegen zo laag mogelijke kosten.