HomeHome
Visit
Eilanden
Zien en doen
tholen dorp plein

Tholen en Sint Philipsland

Tholen en Sint Philipsland zijn de plekken waar je rust en natuur vindt. De eilanden zijn omringd door het Krammer, de Krabbenkreek en de Oosterschelde. De natuur en omgeving verken je het best op de fiets of wandelend. Vooral de zuidkant van het eiland is na de watersnoodramp van 1953 ‘op de schop gegaan'. Het poldergebied aan de noordkant van het eiland is kleinschaliger. Er zijn hier meer dijken met populieren, iepen en wilgen. De buitendijkse slikken en schorren zijn pleisterplaatsen voor watervogels zoals meerkoeten, eenden en steltlopers. De dorpen Sint-Maartensdijk en Scherpenisse hebben van oudsher een band met de Oranje’s.

Geschiedenis

De oudste sporen van bewoning, die in deze omgeving zijn gevonden, dateren van rond het begin van onze jaartelling. Ook bij een opgraving ten oosten van Poortvliet zijn, twee meter onder het maaiveld, sporen van bewoning aangetroffen. Pas veel later zijn er opnieuw sporen van bewoning gevonden, in de omgeving Scherpenisse waarvan de ouderdom rond 1015 ligt. In 1014 en 1134 teisterden grote stormvloeden onze kust. Het zijn deze en andere stormvloeden die aanleiding waren tot het opwerpen van hoogten (terpen) en de aanleg van dijken. Van de twaalf terpen of vliedbergen die op Tholen hebben gelegen, is de Westkerkseberg bij Scherpenisse de enige overgebleven berg. De anderen zijn afgegraven.

In de Middeleeuwen lagen hier enige eilandjes die door bedijking van tussenliggende geulen aaneen zijn gevoegd. De laatste grote geul, de Pluimpot, die Tholen in een oostelijke en westelijke helft verdeelde, werd in 1556 op twee plaatsen afgedamd. Een restant van dit water, dat Scherpenisse en Sint-Maartensdijk tot in de 20e eeuw bereikbaar maakte voor schepen, werd als onveilige schakel in de zeewering in 1957 gesloten. De Pluimpotpolder (50 ha) die zo ontstond, was de laatste grote inpoldering op Tholen.

Naast landaanwinsten zijn er ook verliezen geweest, in het bijzonder aan de zuidkant van Scherpenisse. Door een groot aantal stormvloeden zijn dijken van meerdere polders doorgebroken. Bij de Ramp van 1953 werd ruim de helft van Tholen door het zeewater overstroomd. In het zwaar getroffen Stavenisse vielen 153 doden. Ook de materiële schade was enorm. Het monument "Het Zeemonster", aan de Provincialeweg tussen Sint-Maartensdijk en Stavenisse, herinnert aan de watervloed.

 

Dorpen en Steden

De dorpen Sint-Maartensdijk en Scherpenisse hebben een bijzondere band met de Oranje’s. Sinds zijn troonsbestijging in 2013 draagt koning Willem Alexander de titel ‘heer van Sint-Maartensdijk’. Naar verluidt is Oud-Vossemeer de plaats waar de voorouders van de vroegere Amerikaanse presidenten Theodore en Franklin Delano Roosevelt vandaan kwamen. In de afgelopen eeuw bezochten de Roosevelts diverse malen het dorp.

Tholen stad ligt aan de oostgrens van Zeeland en mag je niet missen als je door Zeeland reist. De historische stad is nog grotendeels omgeven door wallen en vesten. De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk is beeldbepalend in de stad.

Voor meer achtergrondinformatie over Tholen, kijk ook eens op zalig-zeeland.com

Filters

Resultaten (0)